Заседание на Областна транспортна комисия Силистра

28/3/2018
В Областна администрация Силистра бе проведено заседание на Областна комисия по транспорт, водено от Стоян Бонев – зам.-областен управител. Бяха взети следните решения: членовете на комисията гласуваха „за“ закриване на 3 автобусни линии – по една в направленията Силистра – Дулово, Силистра – Осен и Силистра – Тутракан (и в трите случая по искане на община Силистра). Също „за“ бе вотът за преминаване на автобусна линия по маршрут Силистра – Гарван от квотата на община Силистра към квотата на община Ситово.
 
Членовете на комисията не се съгласиха с мотивите на община Алфатар, предвид законодателни разминавания и др. причини, относно искането за закриване на три автобусни линии, както следва: Силистра – Бистра (2)и Силистра – Алфатар – Чуковец – Силистра, и не приеха искането.
 
Комисията прие искането отново на община Алфатар автобусна линия Силистра – Алфатар да премине от квотата на община Силистра към квотата на община Алфатар.
 
В рамките на дискусията на представителите на общините бе напомнено, че е в интерес на съответната община, така и на населението, да се оптимизират пътните схеми, включително чрез гъвкави форми като обособяване на линии и др. – по възможност чрез допитване до хората и до кметовете на населени места.
 
Обърнато бе внимание и на още един момент – единствено община Силистра е създала комисия заедно с ДАИ за проверка на изпълнението на линиите, спечелени от превозвачите, както и на извършващите т.нар. нерегламентиран превоз.
 
Предстои от името Областна администрация да бъде поискана справка от крайните автогари относно изпълнението на курсовете, тъй като от една година насам общините не са осигурили подобна информация.
 
Считано от деня на провеждане на заседанието на Областна транспортна комисия Силистра (28 март 2018 г.) общините имат 14-дневен срок, за да предоставят в Областна администрация Силистра справки с данни по възлагането на превози по маршрутни разписания от Областна транспортна схема.
 
Според последните промени в законодателството (Закон за автомобилните превози) при неизпълнение на това задължение кметовете на общини подлежат на административни наказания.