Областна комисия „Военни паметници“ обсъди актуални въпроси, свързани с регистъра на паметниците в област Силистра

27/3/2018
В Областна администрация Силистра бе проведено първото за годината заседание на Областна комисия „Военни паметници“ с участието на представители на общините от Крайдунавска Добруджа, както още на неправителствени организации, свързани с военни от резерва и на ветерани от войните.
 
Заседанието бе водено от заместник-областния управител Стоян Бонев при следния дневен ред: утвърждаване и актуализация на Областен регистър и картотека на военните паметници в област Силистра; съгласуване на заявки от общините до Министерство на финансите за целево субсидиране на ремонти и благоустройство на паметници в тежко състояние или за възстановяване на разрушена инфраструктура.
 
В момента 44 са паметниците в област Силистра, които имат военен статут, т.е. са свързани с гибелта на български войници и офицери, дали живота си за свободата на Родината. Предстои да бъдат подготвени документи за включване или допълване към тях на Мемориална стена на славата към паметника на 31 силистренски пехотен полк – Железен, изградена от Инициативен комитет.
 
Актуално за момента е съставяне на специализирана приемателна комисия от община Силистра, за да бъде издаден Акт 16, които ще узакони изграденото съоръжение с изписани имената на загиналите във Втората световна война. В ход влизат и процедури също с участието на община Силистра относно предложението на инициатори от село Калипетрово за изписване на имената на загинали бойци и командири от селото. Желанието им е това да стане на стената на новоизградената камбанария на местния православен храм „Св. Димитрий“, чийто юбилей бе честван наскоро.
 
Обменена бе информация относно предложенията на общините от област Силистра за необходимостта от средства за ремонти на паметници. Писмена документация е предоставена от няколко общини. Община Силистра е поискала  след специален оглед за възстановителни ремонти и за благоустройство на паметника на 31 полк (конкретно за компрометирани стоманени части), както и на Мемориално военно гробище край КГПП.
 
Община Тутракан е обявила необходимост от средства за Мемориален комплекс – Военна гробница Шуменци 1916, и за възстановяване на 2 участъка от запазената уникална укрепителна система на Тутраканската крепост – за целта ще бъде потърсена логистична подкрепа и от Военна академия „Г. С. Раковски“ София.
 
Община Главиница е предоставила проектно-сметна документация за три обекта – паметници в общинския център, в село Зафирово и в село Малък Преславец. За 3 паметника е заявката и от община Алфатар: за паметник в центъра на общинския град, както още за селата Алеково и Цар Асен.
 
В процес на узаконяване ще трябва да премине и изграденият преди 10 години от Инициативен комитет паметник на загинали Ботеви четници и на участници във Втората световна война в село Ястребна, община Ситово, за което бе поет ангажимент от представителя на общинската администрация.
 
Коментирана бе и темата за поддръжката на паметниците в област Силистра, свързани със събития с участието на бойци и командири от Съветската армия през 1944-1945 г. Включително и за възможността да се кандидатства за подкрепа пред дипломатическото представителство на Русия, чиито представители всяка година преди 9 май – Ден на Победата над хитлеризма, посещават знакови места в областния град, в градовете Тутракан и Дулово, както още в селата Межден и Проф. Иширково.
 
Във връзка с разширяване на регистъра на военните паметници в област Силистра, както и по въпроси, възникнали междувременно, ще бъде своевременно проведено ново заседание на Комисия „Военни паметници“ в област Силистра.