Предприети мерки в област Силистра във връзка с опасността от критично повишение на нивото на р. Дунав

27/3/2018
Във връзка с повишаването на нивото на река Дунав и съгласно компетенциите на регионалните органи в област Силистра са извършени няколко действия с цел недопускане на евентуални наводнения в област Силистра. Каква е моментната обстановка: на 27 март 2018 г. към 8,30 ч. нивото на река Дунав при Тутракан е 750 см., а при Силистра е 714 см., съобщи на 27 март на брифинг пред представителите на медиите в Областна администрация Силистра зам.-областният управител Стоян Бонев.
 
По правило след преминаване на 7-метровата граница замерването е на всеки час, а при необходимост и по-често – това става от служителите на Хидрометеорологична станция Силистра. При последното голямо увеличение на нивото на река Дунав при Силистра през 2006 г. е измерено ниво от 777 см.
 
Още на 19 март със заповед на областния управител на област Силистра на кметовете на общините Силистра, Тутракан, Главиница и Ситово е разпоредено денонощно да замерват нивото на река Дунав.
 
При възникване на опасност от наводнение те трябва да оповестят населението от застрашените райони в съответствие с общинските планове за защита при бедствие – в раздел „Защита от наводнение“.
 
При необходимост кметовете имат право да използват децентрализираната сиренно-оповестителна система. Задължени са също да обезопасят тръбните и шахтови кладенци за питейна вода, намиращи се в заливаемите тераси.
 
Те са организирали групите си за 24-часово наблюдение, както и правят преглед на критичните места по дигите. При необходимост ще започне тяхното тампониране, надграждане и укрепване.
 
Междувременно от писмо до областните управители от „Напоителни системи“ – клон Русе, става ясно, че са привели плановете си към първо ниво, в резултат на което са обновили аварийните си складове по места.
 
Вече районът на Тутракан е процес на зареждане от тяхна страна с пясък, а служителите им замерват нивото и докладват по съответния ред. Оповестени и събрани са аварийните групи в областите Силистра и Русе, и се извършват обходи по дигите.
 
Кметовете на общини определят критичните участъци, за да се знае къде е възможно да има нужда от реакция. Областна дирекция за Пожарна безопасност и защита на населението има задължението да прави организация при необходимост за своевременно раздаване на чували с пясък за надстрояване на диги.
 
Това става след поискване от кметовете на общини и на ръководителите на застрашените инфраструктурни обекти и съоръжения на територията на област Силистра.