Областна администрация Силистра подготвя работеща икономическа карта на населените места в региона

1/2/2018
В заседателната зала на Областна администрация Силистра по покана на областния управител Ивелин Статев бе проведена първата по рода си от много години насам консултативна среща с участието на представители на различните видове икономически субекти – машиностроене, земеделие, строителство, дървообработване, шивачество, предприемачески услуги и др. Включиха се собственици и ръководители на фирми предимно от Силистра, но още от Дулово и други населени места.
 
Областният управител обяви пред участниците в срещата, че предстои да бъде изработена работеща карта на област Силистра, почиваща на реална статистика за състоянието на икономиката по общини в областта, за да бъде на разположение на държавната и на местните власти с картина на всяко населено място, както и на кандидат-инвеститорите, за да я имат предвид.
 
По този начин ще бъде показана нагледна картина за инфраструктура, заетост, дейности по браншове и др. важни актуални данни, които да станат публични и да влязат в информационен оборот в полза на всички заинтересовани страни.
 
Срещата целеше събиране във фокус на всички проблеми през погледа на фирмите от различните браншове на базата на техния дългогодишен опит и в контекста на необходимостта от работна ръка с конкретен профил. Форумът предшества два предстоящи момента: актуализиране на Областна стратегия за развитие, заседанието за която е на 13 февруари т.г., както и оформянето на предложение на нова схема на професионалното образование в област Силистра.
 
В рамките на дискусията се очертаха няколко проблема: демографският срив води до липса на работна ръка в някои от браншовете – строителство, машиностроене, шивачество и др., независимо че към момента само в общините в Силистра, Кайнарджа и Ситово (район на Бюро по труда Силистра) има 2 802 безработни (от тях повече от всеки трети е с над 12 подписа), от които 384 са до 29 г., а 349 са с висше образование (предимно икономически специалности).