600 работници за бране на меки плодове, предимно малини търсят работодатели от Португалия

29/1/2018

Португалската фермерска организация Мадре Фрута /Madre Fruta/ набира сезонни селскостопански работници за бране на меки плодове, предимно малини.

Българските работници ще бъдат разпределени в пет ферми, собственост на тези работодатели: Нувем Маравия /Nuvem Maravilha/, Фазенда Нова /Fazenda Nova/, Моита Редонда /Moita Redonda/, Кампина /Campina/ и Агривабе /Agrivabe.
 
Работодателят ще проведе интервюта със записаните кандидати през втората половина на м. февруари2018.Очакваното заминаване на одобрените кандидати е през февруари и март 2018 г. Трудовите договори за приблизителен период от 2-3 месеца, започващ през м. февруари/март и продължаващ до м. май/юни.  се подписват на място в Португалияи съдържат клауза за пробен период до 15 дни.За да останат на работа, работниците трябва да отговорят на основните изисквания на работодателя, свързани с продуктивността им /набиране на мин. 4 кг. продукция на час/, както и да спазват установените норми на поведение. Ако работникът не постига тези цели, трудовият му договор ще бъде прекратен и работникът ще трябва да се завърне в България, заплащайки сам пътните си разходи.
 
Кандидатите трябва да са на възраст от 18 до 50 г., да имат опит в селскостопанска работа или желание да работят на полето, да са физически здрави, чисто свидетелство за съдимост, минимум завършен 8 клас /основно образование/.
 
Работното време е 40часа седмично, разпределени неравномерно и гъвкаво през седмицата според необходимостта на предприятието. Работи се през цялата седмица, с един или два почивни дни на ротативен принцип. Работният ден започва в 7,30 ч. сутринта и в зависимост от готовата продукция е възможно в някои дни да се работят извънредни часове.
 
 Основно месечно заплащане (40-часова работна седмица, 5 работни дни):
-   557евробазова месечна заплата+46.42евро(50% от полагащите се средства за отпуски и коледни празници) = 603.42 евро  бруто /537,04 евро нето/.Осигурено е настаняване, заплащат се само режийните разходи в размер на 2 евро на ден.Осигуреното от работодателя авансово заплащане на пътуването до Португалия –цената на билета се удържа при първото изплащане на заплата.
 
Важна допълнителна информация:
(1)         На работниците ще бъде осигурена приготвена храна-обяд и вечеря или в някои ферми, в които не се приготвя храна, за всеки отработен ден ще се заплащат средства за хранав размер на 4.52 евро;
(2)         Изискуемите данъчно-осигурителни вноски върху трудовите възнаграждения варират в съответствие със стойността на заплащането. Минималната удръжка е 11% за социални осигуровки /постоянна месечна такса/. Дънъчната удръжка варира м/у 0% и 25% в зависимост от полученото възнаграждение. Ако работникът не е регистриран в португалските финансови служби като пребиваващ в Португалия, данъчното облагане и социалните осигуровки ще са в размер на 36% върху полученото месечно трудово възнаграждение.
 
(3)       При заминаването си за Португалия работникът трябва да разполага със средства за първоначална издръжка до получаване на първо заплащане, както и в случай на спешна нужда от преждевременно завръщане в България, в размер на приблизително 250 евро.
(4)         Работодателят не осигурява авансово заплащане.
(5)         Месечното заплащане се превежда по разплащателните сметки на работниците в последния ден на месеца.
 
Начин за кандидатстване и подборЗаписване в Дирекция „Бюро по труда” Силистра, чрез попълване на апликационна форма до 2.02.2018 година.