Обявени свободни работни места в област Силистра към 29 януари 2018 г.

29/1/2018
 

Бюро по труда – Силистра /общините Силистра, Ситово и Кайнарджа/

 
1 работник, товаро-разтоварна дейност – основно образование
5 работници, сладкарско производство – средно образование
5 шивачи, мъжко/дамско облекло – средно образование
1 шлосер електрозаварчик – средно образование
1 учител на група за целодневна организация на учебния ден, начален етап – висше образование
10 лекари – висше медицинско образование
10 шивачи, мъжко/дамско облекло – средно образование
1 оперативен счетоводител – висше образование
1 готвач – средно образование
1 учител по практика в селското стопанство – висше образование, МСС/ДВГ/друго
1 касиер – средно образование
1 пекар – средно образование
1 продавач консултант – средно образование
1 експедитор, стоки и товари – средно образование
1 общ работник - основно образование
1 водач на селскостопански машини – средно образование, правоспособност
1 монтажник – средно образование
1 продавач консултант – средно образование
1 склададжия – средно образование
1 аниматор – средно образование
3 леяри – основно образование
3 формовчици – основно образование
3 бояджии на промишлени изделия – основно образование
4 шлосери – средно професионално образование
5 заварчици – средно професионално образование
10 настройчици на металообработващи машини – средно професионално образование
9 машинни оператори, металообработващи машини – средно професионално образование
1 автомеханик – средно образование, автотранспортна техника, шофьор кат.В
1 мениджър, производство – висше образование, инженерство – комбинирани програми, английски и румънски език
1 рехабилитатор –  висше образование, терапия и рехабилитация
1 медицинска сестра – висше образование, здравни грижи
1 сервитьор – средно образование
1 мияч на превозни средства /ръчно/ - средно образование
 
*Работни места за младежи до 29 години, разкрити по проект 2014BG05M90PO01-1.2014.001-C0001„Нова възможност за младежка заетост”/”МЛАДЕЖКА ЗАЕТОСТ”/ на ОП „Развитие на човешките ресурси” – в две направления:
 
- За стажуване
 
1 управител на магазин - средно/висше икономическо образование
1 работник в кухня – средно професионално образование, хранителни технологии, готварство
 
-За обучение по време на работа
 
2 разносвачи - без изисквания за заемане
8 продавачи, закуски и напитки - без изисквания за заемане
1специалист доставки – свидетелство за управление на МПС /място на работа гр. Варна/
1 общ работник поддържане на сгради - без изисквания за заемане /място на работа гр.Варна/
6 продавачи консултанти - без изисквания за заемане /две от местата са за работа в гр.Добрич/
1 координатор дейности - без изисквания за заемане
1 сервитьор - без изисквания за заемане
 
*Работни места за младежи до 29 години, разкрити по проект BG05M90PO01-1.005-0001 “Обучения и заетост за младите хора” на ОП “Развитие на човешките ресурси” - в две направления:
 
- Заетост без обучение:
 
2 работници поддръжка – няма изисквания; документ за 1 СПК „Пътища, магистрали и съоръжения”
 
*Работни места разкрити по проект BG05M9OP001-1.010-0001„Обучения и заетост” на ОП „Развитие на човешките ресурси” - в едно направление:
 
- Заетост без обучение:
 
3 организатори, работа с клиенти
 

Бюро по труда – Дулово /Общини Дулово и Алфатар/

 
4 лекари, ЦСМП – висше медицинско образование
 
*Работни места за младежи до 29 години, разкрити по проект 2014BG05M90PO01-1.2014.001-C0001„Нова възможност за младежка заетост”/”МЛАДЕЖКА ЗАЕТОСТ”/ на ОП „Развитие на човешките ресурси” – в едно направление:
 
-За обучение по време на работа
 
1 барман – основно образование
1 касиер – средно образование
5 общи работници строителство на сгради – основно образование
1 машинен оператор, шиене – основно образование
2 работници зареждане на рафтове – основно образование
1 работник сглобяване на детайли – основно образование
1 общ работник – основно образование
1 барман – средно образование
1 отчетник – средно образование
 

Бюро по труда – Тутракан /общините Тутракан и Главиница/

 
1 лекар – висше медицинско образование
 
*Работни места за младежи до 29 години, разкрити по проект 2014BG05M90PO01-1.2014.001-C0001„Нова възможност за младежка заетост”/”МЛАДЕЖКА ЗАЕТОСТ”/ на ОП „Развитие на човешките ресурси” – в две направления:
 
- За стажуване
 
1 технически организатор
 
- За обучение по време на работа
 
3 монтажници,изделия от метал – средно образование
1 монтьор,свързване на кабели – средно техническо образование
1 машинен оператор, производство на пластмасови изделия – средно образование
1 бояджия,промишлени изделия – средно образование
 
***За всички работни места трудовите договори са СРОЧНИ, освен ако изрично не е уточнено, че договорът е безсрочен. За учителските места се изисква педагогическа правоспособност.