В Силистра бе представен ТГС-туристически маршрут „Защитеното природно наследство на трансграничния регион във фокуса на туристическото предлагане“

26/1/2018
Заедно с град Констанца – Република Румъния, град Силистра бе домакин на двете финални пресконференции за огласяване на ТГС-туристически маршрут на тема: „Защитеното природно наследство на трансграничния регион във фокуса на туристическото предлагане“, дело на АДО „Дунав“ - България, и на Фондация „Жива природа“ (гр. Кълъраш), които бяха представени съответно от Мария Цанкова, изпълнителен директор, и Габриел Шебе, президент.
 
В работата на пресконференцията се включиха зам.-кметът на община Силистра инж. Тихомир Борачев, чийто ресор е „Устройство на територията“, включващ и направление „Екология“, както и Елена Илиева, директор на Природо-научен музей Сребърна, който е част от едноименния „Биосферен парк“.
 
Събитието бе по повод приключването на проект „Разработване и промоциране на съвместен природо-туристически продукт“, част от който е създаденият туристически маршрут с 60 обекта – по 30 от двете страни на река Дунав в трансграничния район Румъния – България. Проектът бе реализиран през последните две години с финансовата подкрепа на Програма Interreg V-A Румъния-България 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие (ЕФФР) и от държавните бюджети на Румъния и България.
 
Маршрутът – резултат от 8 публични дискусии, става факт, стъпвайки върху разбирането, че развитието на екотуризма е особено важно за Дунавския регион, в който могат да се открият съхранени природни ценности: водни обекти и влажни зони със специфични екосистеми; паркове, които предлагат възможности за различни форми на природен туризъм; защитени местности и природни забележителности.
 
Дунавските общини са припознали развитието на туризма като приоритетна секторна политика на местно и регионално равнище. Ето защо българската АДО и румънската Фондация „Жива природа“ разработиха с екип тематичен проект, чиято основна цел е да се увеличи устойчивото използване на общото природно наследство в рамките на ТГС-региона чрез развитие и промоциране на интегриран туристически продукт в областта на природното богатство.
 
Създаването на трансграничен туристически продукт и разработката на 2 общи стратегии за устойчивото му развитие и за представянето на маршрута на вътрешния и външния пазари, вкл. пред туристически дружества на техни събори във Велико Търново, Шумен, Добрич, Силистра, Варна и др. места ще допринесе за увеличаване на броя на туристите в региона. Предстои сформиране на Комитет за управление на стратегиите. За проекта ще има сайт, направен е филм, ще бъде пуснато и мобилно приложение.
 
Разбира се, всичко това в контекста на необходимостта да бъде развита и съответната инфраструктура – довеждащи пътища (вкл. екопътеки, велоалеи), санитарни групи, информационни точки, пунктове за предлагане на сувенири и на хранителни продукти – чрез т.нар. меки проекти, но и с нарочни разработки, финансирани както от местните власти, така и с европейски средства, доколкото това все още е възможно.
 
Наскоро с участието на заместник-областиния управител на област Силистра Стоян Бонев В българския град Русе и в румънския град Констанца бяха проведени събития във връзка с проекта „Разработване и промоциране на съвместен културно-исторически продукт: маршрут „Римска граница на територията на ТГС Румъния – България“ с водещ партньор Асоциация на дунавските общини „Дунав“ по Програма Интеррег Румъния – България 2014-2020.
 
Проектът е за 24 месеца и приключва през м. февруари 2019 г. С него се цели увеличение на устойчивостта при използване на общото културно наследство в рамките на ТГС района и представяне на общ културно-исторически продукт.
 
Изготвени са и нагледни материали, в които са представени и обекти от област Силистра: в Тутракан - Античен град „Трансмариска“ и Исторически музей, както и Фестивал „Огненият Дунав“. В Силистра – Античен град „Дуросторум“, Регионален исторически музей, Римска гробница, Римска вила. По подобен начин с характерни за тях обекти присъстват и останалите български, и румънски области.