Информационна работна среща в Областна администрация Силистра за професионалното образование

17/1/2018
В заседателната зала на Областна администрация Силистра с участието на областния управител Ивелин Статев бе проведена информационна работна среща във връзка с изготвения от Регионално управление на образованието Силистра Анализ на професионалната мрежа в областта.
 
Началникът на РУО д-р Габриела Миткова произнесе встъпителните думи по неговото съдържание и цели пред аудиторията (материалът е раздаден предварително на участниците в срещата) – директори на професионални гимназии, работодатели, синдикални дейци и представители на браншови обединения. Тя напомни, че дискусията по предстоящия нов държавен план прием ще бъде отворена след 15 февруари т.г.
 
Работната среща е етап от осигуряване на публичност и прозрачност в осъществяване на политиката за оптимизиране на мрежата от професионални гимназии в областта. Подобно не е извършвано в Силистренско от 2000 г. насам, при това в условия на намаляване на броя на учениците и на нова икономическа ситуация в страната и в региона.
 
Следващата седмица отново по покана на областния управител на област Силистра ще бъде проведена друга среща – този път с представители на работодателските среди и браншовите организации. На нея предстои да бъде чут техният анализ на проблемите, свързани с профила на необходимите кадри в производството.
 
Какво показват данните, водещи до извода, че е неизбежна оптимизацията на професионалното образование в област Силистра – чрез спазване на комплексни критерии, вкл. вземайки предвид т.нар. дуално обучение (учене чрез работа), и избягване на механично събиране на училища, намиращи се на ръба на оцеляването?
 
В дневна форма на професионално образование в момента в 6 от общините в област Силистра се обучават 2 224 ученици в 37 паралелки на 14 училища. В задочна форма са 597 ученици в 6 училища, а самостоятелна форма ползват 95 ученици в 2 училища.
 
Главният извод на анализа на РУО на МОН: „Бъдещото развитие на професионалното образование е в оптимизиране на мрежата, стабилизиране на проблемните училища, обновяване на професии, повишаване на качеството на обучението и на дисциплината, въвеждане на дуална система на образование“.
 
Тенденциите: поляризиране на училищата по брой ученици, като диспропорциите са най-вече в най-голямата община в областта – община Силистра, където обаче са най-много на брой професионалните гимназии, което налага преосмисляне на тяхната география и структура.
 
Предприетите действия в бъдеще време във връзка с оптимизацията ще се подчиняват на няколко момента: близост на специалностите, запазване на професиите, грижа за всички учители и провеждане на адаптивен процес на учениците в новата учебна среда. До 31 май т.г. трябва да бъде направено предложение до МОН за оптимизиране на професионалното образование в отделните административни области в страната.