Информация от Агенция по заетостта

10/1/2018
Агенцията по заетостта информира, че продължава да набира кандидати за сезонна селскостопанска работа в Португалия и Кралство Испания.
·      По първата офертаза сезон 2018 в Португалия организацията на фермерите Мадре Фрута търси работници от България за бране на малини. Работодателите изискват кандидатите да са на възраст от 18 до 50 години, да имат основно образование, да са с чисто свидетелство за съдимост, да са физически пригодни и издръжливи за такава работа. Предимство имат мъжете и жените с опит в брането на меки плодове, като допустими са и онези с опит в оранжерийната работа. Владеенето на чужд език не е задължително условие.Втората оферта за сезонна работа в Португалия е за бране на меки плодове /малини, капини, боровинки/. Всички наши съграждани – мъже и жени, които са заинтересовани от такава дейност и имат готовност за полагане и на извънреден труд, могат да кандидатстват. Изискванията и към тях са да имат основно образование, като няма ограничение за възрастта, стига да са физически здрави и издръжливи. Заплащането е ясно описано в офертите, като е дадена базисна месечна заплата - 557 евро. Уточнено е, че към месечната заплата ще се начисляват средства за храна за всеки отработен ден. Осигурено е настаняване на работниците, като се заплащат само режийните разходи. За двете оферти пътните разходи до Португалия се поемат от работодателя, като по първата после се възстановяват от работника от първата заплата.
·      Първата оферта за сезонна работа в Кралство Испания е за бране на ягоди в различни стопанства на провинция Уелва. По нея могат да кандидатсват жени между 25 и 40 години, с опит в селското стопанство и способни да издържат физически на начина на бране на ягодите, както и на високите температури през пролетта в парниците. Изисква се кандидатките да са с основно образование, като познанията по испански език ще са предимство. Нетната заплата е 38,90 евро на ден, като накрая на месеца се удържат дължимите от работниците суми за осигуровки. Жилището се осигурява безплатно от работодателя, а храната е за сметка на самата работничка. Пътуването до Испания също е за сметка на работничката, докато връщането до България се заплаща от работодателя, ако работничката остане до края на кампанията. Останалите три оферти за сезонна заетост в Кралство Испания са също за провивция Уелва – те са за бране на боровинки, ягоди и малини. Работните места са за жени на възраст между 18 и 45 години, с опит в селското стопанство и основно образование. Те трябва да физически здрави и издръжливи на високите температури през пролетта в парниците. Заплащането е чисто по 37,00 евро на ден, като работничките сами заплащат режийните разходи и храната. Пътуването до Испания се организира от работодателя, като след това стойността се удържа от първата заплата на работничката.
Сроковете
·      Желаещите да се явят на интервю за работа в Португалиятрябва да се запишат в дирекциите "Бюро по труда", като сроковете са твърде кратки – последната дата за кандидатстване и по двете оферти за Португалия е 12 януари, петък. Интервютата ще се проведат в Монтана и Пловдив, като допуснатите до събеседване ще бъдат уведомени.
·      Желаещите да се явят на интервю за работа в Кралство Испаниятрябва да се подадат заявление в дирекциите "Бюро по труда" по местоживеене. Важно е да се има предвид, че ако кандидатката вече е работила в Испания, би следвало да представи копие на документите – за идентификационен номер на чужденец /NIE/ и номер на социална осигуровка. Сроковете също са кратки. По първата оферта интервютата ще се проведат в седмицата 22-26 януари в ДБТ в областните градове, съответно Русе, Разград, Силистра и Търговище. Последната дата за кандидатстване е 19 януари, петък, но би могло и в деня на самото интервю. По останалите три заявки на испански работодатели интервютата са в седмицата 5-9 февруарикато набирането на кандидатки ще е до 1 февруари, четвъртък. Допуснатите до събеседване кандидатки ще бъдат допълнително информирани от ДБТ
Пълна информация за конкретните изисквания на португалските и испанските работодатели, образци и подробни указания за необходимите документи, които да се носят на интервюто, желаещите да работят в Португалия и Кралство Испания могат да получат във всяка ДБТ.
 
 
10 януари 2018г.