Маршрут „Римска граница на територията на ТГС Румъния – България“

20/12/2017
В българския град Русе и в румънския град Констанца бяха проведени събития във връзка с проекта „Разработване и промоциране на съвместен културно-исторически продукт: маршрут „Римска граница на територията на ТГС Румъния – България“ с водещ партньор Асоциация на дунавските общини „Дунав“ по програма Интеррег Румъния – България 2014-2020.
 
Той е финансиран от ЕС чрез Европейски фонд за регионално развитие при съфинансиране от държавните бюджети на двете страни, както и от страна на бенефициентите.
 
Областна администрация бе представена от Стоян Бонев – заместник-областен управител. Проектът е за 24 месеца и приключва през м. февруари сл. г. С него се цели увеличение на устойчивостта при използване на общото културно наследство в рамките на ТГС района и представяне на общ културно-исторически продукт.
 
В рамките на проекта са предвидени 16 кръгли маси, проучване на римското наследство в региона, обща стратегия както за развитие на продукта, така и за маркетинга на неговото представяне.
 
Изготвени са и нагледни материали, в които са представени и обекти от област Силистра: в Тутракан - Античен град „Трансмариска“ и Исторически музей, както и Фестивал „Огненият Дунав“.
 
В Силистра – Античен град „Дуросторум“, Регионален исторически музей, Римска гробница, Римска вила. По подобен начин с характерни за тях обекти присъстват и останалите български, и румънски области.