Среща при областния управителна Силистра с екипа на на ОИЦ Силистра

20/12/2017
В Областна администрация Силистра бе проведена предновогодишна среща между управленските екипи на областния управител на област Силистра Ивелин Статев и на Областен информационен център Силистра с управител Ани Караджова. Обсъдени бяха резултатите от съвместната работа при провеждане на 7-те събития в област Силистра по изпълнение на Комуникационната стратегия на Република България относно представяне на Българското председателство на Съвета на ЕС.
 
Представителят на държавната власт сподели оценката на централно ниво за събитията в национален мащаб, представени на форум с участието на областните управители. На него е станало ясно, че и в месеците на Българското председателство (януари-юни 2018) ще има още събития, включително и в сферата на мрежата на 28-те ОИЦ в страната.
 
На 21 декември ОИЦ Силистра провежда още две отчитащи изминаващата година събития – пред медиите и пред партньори, в които представител на Областна администрация Силистра ще направи преглед на своята дейност във връзка със събитията по БГ-председателството, осъществени с партньорството на общините от областта, както и на народни читалища – в Тутракан, Дулово, Главиница, Алфатар, Кайнарджа, Искра (Ситово), Сребърна (Силистра)– през месеците октомври и ноември 2017 г.