Консултативен съвет ще управлява Биосферен парк „Сребърна“

12/12/2017
В заседателната зала на Общинска администрация Силистра бе проведено първото заседание на Консултативния съвет за стопанисване и управление на Биосферен парк „Сребърна“, част от който в периферната му зона е територията на цялата община Силистра.
 
Според приетия правилник от 24-те присъстващи членове на Съвета – представители на различни организации, вкл. общината, ОбС Силистра, РИОСВ Русе, кметството и читалището в Сребърна, както и др. институции, негов председател е кметът на община Силистра. В работата на КС участваха заместник-областният управител Стоян Бонев, общински съветници начело със своя председател д-р Мария Димитрова, инж. Любомир Димитров от РИОСВ Русе и др.
 
За председател бе избран д-р Юлиян Найденов, за заместник-председател – Денка Михайлова – заместник-кмет. Технически секретар ще бъде Татяна Караколева-Димова – главен експерт в отдел „Култура“ на дирекция „Хуманитарни дейности“.
 
КС ще се събира поне веднъж годишно, но и винаги, когато има нужда да бъдат обсъждани проблеми с Биосферния парк, който е един от четирите в България, сертифициран от ЮНЕСКО съгласно влязлата в сила през 1970 т.на. Севилска конвенция.
 
За пътя до сертифицирането, което е факт от настоящата година, говориха представителите на община Силистра и Анелия Николова – директор на дирекция в РИОСВ Русе. Стана ясно, че в момента в света в 190 държави има 669 биосферни паркове. Сребърският парк има План за управление, който може да бъде променян.
 
С нетърговски цели той ще бъде представян с лого, осигурено от ЮНЕСКО, както и занапред в него ще се развиват различни дейности като туризъм, биоземеделие, пчеларство, спортен риболов, работа с деца и други.