Областният управител бе гост на конференция по социален проект в Алфатар

11/12/2017
В ритуалната зала на община Алфатар бе проведена заключителната (прес)конференция по проекта „Независим живот за гражданите на Алфатар“, провеждан през последните 20 месеца по ОП „Развитие на човешките ресурси“ на стойност 499 974 лева. Областният управител Ивелин Статев бе гост на събитието по покана на кмета на общината Янка Господинова и на ръководителя на проекта Желяна Донева – зам.-кмет.
 
В своето приветствие към присъстващите, сред които представители на общинска администрация и на екипа, осъществил проекта, г-н Статев отбеляза значението на подобни проекти за местните общности, които са ценни със своето съдържание, но и, че най-важно е задоволството от страна на потребителите.
 
От проекта, който завършва в край на годината в момента, се възползват 69 души, а 44 души от списъците на Бюро по труда са наети за работа след тристепенно обучение и т.нар. супервизии, осъществени в процеса на работа от партньорите на проекта – инж. Христина Георгиева и психоложката Яна Михнева.
 
Ръководителката на проекта г-жа Донева представи седемте му дейности, вкл. информационните кампании във всички населени места в общината, както и работата на наетите социални асистенти и домашни помощници. Одиторските проверки, сред които и представители на две министерства, са завършили с доклади, в които няма забележки по изпълнението.
 
Кметът на общината г-жа Господинова благодари на участниците в проекта – управленски екип, работници и  потребители. Има надежда от следващата година проектът да продължи с национални средства и при възможност ще се кандидатства отново за европейско финансиране.
 
Припомнено бе, че за празника на Алфатар през м. септември т.г. в центъра на града бе проведено събитие от Национална кампания „Воля за живот“ с участието на хора с увреждания от няколко общини в област Силистра, сред които и потребители на услугата „Независим живот“ в Алфатар.