Световен ден за възпоменание на жертвите от ПТП

20/11/2017
По решение на Генералната асамблея на Организацията на обединените нации всяка трета неделя на месец ноември се отбелязва Световният ден за възпоменание на жертвите от пътнотранспортни произшествия. Всяка година вследствие на пътнотранспортни произшествия загиват и биват тежко наранявани и трайно осакатявани деца, младежи, зрели и възрастни хора.
 
Голяма част от тези катастрофи са били предотвратими. Те са свързани с грешки и нарушения на участниците в движението, както и с пропуски на проектантите на пътнотранспортната система. Много често хората, участващи в движението по пътищата забравят за себе си, забравят за близките си, за хората, които превозват, за останалите участници в движението.
 
Пътните инциденти са най-нелепата причина за смъртност сред хората. Катастрофите оставят трайна следа в живота на пострадалите. Мъката и страданията на семействата и близките на жертвите са неописуеми.
 
Нека на този ден споменем с добро хората, които са загинали, да изкажем съболезнования на техните семейства и призовем живите да пазят живота и здравето при движение по пътищата.
 
Безопасността на движението е споделена отговорност и нейното подобряване не е по възможностите само на една организация или институция, колкото и състоятелна да е тя. Необходимо е проблемите на безопасността по пътищата да намерят място в ежедневието на семействата, учебните заведения, институциите, в отношенията между хората на пътя. Безспорно е, че високата лична безопасност на всеки участник в движението определя и високата обща безопасност, към която всички се стремим.
 
Денят на възпоменание на жертвите от пътнотранспортни произшествия е и ден за размисъл, за осъзнаване на необходимостта от ново отношение и култура в движението по пътищата като част от големия проблем - култура за здравословен начин на живот. Нека всички заедно - институции, организации и участници в движението, в името на живота да дадем своя принос за безопасността и за намаляване броя на пострадалите в движението по пътищата.
 

По публикации в медиите става ясно, че у нас по 3 деца са сред пострадалите при катастрофи с автомобили, а по света всеки ден повече от 500 деца губят живота си от пътнотранспортни произшествия, други десетки хиляди са ранени. Страшната статистика е обобщена от ООН в навечерието на поредния световен ден за възпоменание на жертвите от ПТП, първият от които е проведен преди 4 години.

.