Тържество за четвърт век АДО „Дунав“ в Русе

20/11/2017

Асоциацията на дунавските общини „Дунав“, учредител сред които преди 25 г. бе и община Силистра, чества с тържество в Русе своя четвъртвековен юбилей. В него участва заместник-областният управител на Силистра Стоян Бонев.

Сред гостите извън представителите на регионите, участници в дейностите на АДО бяха Гинка Чавдарова, изпълнителен директор на Националното сдружение на общините в Република България, и Николета Минку, изпълнителен директор на Съвместния секретариат на Програмата за трансгранично сътрудничество Interreg V-A Румъния-България 2014-2020 г.

Според справката, за 25 години членовете на АДО от 9 са станали 37, обхващайки население от над 800 000 души. Ролята на Асоциацията е особено значима в контекста на председателството на България на Дунавската стратегия и на предстоящото през първата половина на 2018 г. (1 януари - 30 юни) ротационно председателство на страната ни на Съвета на ЕС.

АДО „Дунав“ изпълнява максималния допустим брой проекти – 4 по трансгранично сътрудничество Interreg V-A Румъния-България 2014-2020 г.

Юбилейният форум премина под надслов „25 години АДО „Дунав“ – споделена визия за Дунавския регион“, в рамките на който бяха представени идеи за развитие на региона в 3 ключови области.

Юбилейни награди получиха общините, учредили Асоциацията, досегашни председатели на УС, както и настоящи кметове на дунавски  общини.