Годишна конференция на Програма Интеррег Румъния-България

20/11/2017
В края на миналата седмица в град Балчик бе годишната конференция на Програма Интеррег Румъния-България, отчитаща напредъка по нейното изпълнение в двете съседни страни. Тя е организирана от т.нар. Съвместен секретариат и в дневния й ред са отчети и дебати, както и презентации на бенефициенти относно успехите на техни проекти.
 
Участниците във форума, сред които бе и заместник-областният управител на област Силистра Стоян Бонев, бяха запознати с факти за шест проекта от общо 82 финансирани (бюджетът е 258 млн. евро в 5 приоритетни оси, от които 215 млн. са от Европейския фонд за регионално развитие).
 
Те са свързани с река Дунав, със зелено училище за насърчаване на устойчивото използване на културното и природно наследство и ресурси, както и с подобен, свързан с автентична култура за трансграничен туризъм и др. Община Балчик и община Мангалия популяризираха проекта „Насърчаване на 3D културно наследство“.
 
Освен от Съвместния секретариат на Регионалния офис за трансгранично сътрудничество, който е в Кълъраш, в конференцията се включиха представители на МРРБ, управляващия орган на Интеррег и др.
 
В рамките на програмата вече са проведени три покани за набиране на проектни предложения по всички приоритетни оси. Повече информация на сайта www.interregrobg.eu