В музея на Биосферен парк „Сребърна“ бе представено Българското председателство на Съвета на ЕС

17/11/2017
На 17 ноември – деня, в който в София на международен форум бе връчването на сертификата на ЮНЕСКО, определящ досегашния резерват „Сребърна“ за Биосферен парк – един от 4-те в България, в едноименния Природо-научен музей бе проведено третото от основните събития в област Силистра за представяне на Българското председателство на Съвета на Европейския съюз.
 
Следващата седмица подобни събития ще има в три читалища в областта: на 21.11. в Тутракан, на 22.11. в Алфатар и на 24.11. в село Искра (на 1.11. събитие със същото съдържание бе проведено в читалището в град Главиница).
 
С участието на областния управител на област Силистра Ивелин Статев, който приветства присъстващите – предимно средношколци, представители на Ученически парламент, екоклубове и на други формални и неформални младежки групи, бе изпълнена мисията на Комуникационната стратегия на Република България във връзка с ротационното председателство.
 
В събитието участваха още главният секретар на Областна администрация Силистра Елена Томова, представители на Областен информационен център Силистра, както и на домакините от музея, единствен по рода си в страната.
 
На присъстващите им стана ясно, че решенията на Европейския съюз са „продукт“ от сътрудничество в „институционалния триъгълник“, включващ Европейска комисия, предлагаща законодателство, както и следяща за прилагането му, изпълняваща политиките и бюджета на ЕС; Европейски парламент, който е пряко избираем орган на ЕС, имащ законодателни, надзорни и бюджетни отговорности; Съвет на Европейския съюз – на практика това е „гласът“ на правителствата на страните от ЕС – той приема закони на ЕС и координира политиките на Съюза.
 
С понятието председателство на Съвета на ЕС се обозначава поемането от страна-член на ЕС на отговорността за общите решения на Съвета на Европейския съюз във всички аспекти от неговата работа. То се сменя на ротационен принцип между държавите членки на ЕС на всеки шест месеца (България е от 1 януари до 30 юни 2018 г.).
 
Председателството съчетава в себе си функциите на политически лидер, администратор, посредник и представител: определяне на политически приоритети и изготвяне на национална програма на ротационното председателство; администриране  и координация; осъществяване на посредничество за постигане на консенсус, както и на представителство.
 
Ротационното председателство играе съществена роля и притежава редица инструменти, с които при добра организация е способно да оказва влияние в процеса на вземане на решения.
 
Пред аудиторията бе представена презентация, включваща темите: 10 години членство на България в ЕС и резултатите от него; Българското председателство като роля и съдържание, възможности и отговорности.
 
ОИЦ Силистра представи ефектите от членството в ЕС конкретно за област Силистра. В региона за периода 2007-2013 г. са усвоени 165 милиона лева. За новия период 2014-2020 година има 160 сключени договори за 67 милиона лева. Средно на жител се падат инвестиции за 598 лева.
 
Елена Илиева – директор на Природо-научен музей „Сребърна“, също участва със своя разработка, представяща музея и биосферния парк, който е уникален и е един от най-посещаваните природни и туристически обекти в област Силистра.
 
С участниците в срещата бе проведена дискусия, в рамките на която бе и специална викторина, проверила познанията на подрастващите по засегнатите в събитието теми. За финал към всички тях бе поздравът на Ансамбъл „Ритъм“ Силистра с главен художествен ръководител Росен Атанасов, включващ характерни за района народни танци.
 
Почерпката, осигурена от организаторите, бе изпълнена от ученици в специализираните паралелки на Професионална гимназия по стопанско управление и административни услуги „Атанас Буров“, което се вписва в практиката им да стажуват чрез ефективни извънкласни форми. За провеждането на събитието организационна помощ огазаха Община Силистра и Спортно училище „Дръстър" Силистра, както и ОДК Силистра.