Областният управител на област Силистра участва в обсъждането на Стратегията за национална сигурност

6/10/2017
В „Канев център“ в Русенски университет „Ангел Кънчев“ бе проведена една от първите от предвидените 7 дискусионни срещи за обсъждане на проекта за актуализация на Стратегия за национална сигурност на България за следващите 10 години. В нея по покана на организаторите участва областният управител на област Силистра Ивелин Статев, заедно с представители на различни институции от областите Русе, Разград и Търговище, както и от Силистра, включително и от други ведомства.
 
Проф. д-р Пламен Даскалов, зам. ректор на Университета в „дунавската академична столица“, откри срещата, представяйки най-голямото висше учебно заведение в Северна България, което е с три филиала – в Силистра, Разград и отскоро във Видин, както и анонсира темата, събрала държавници и представители на местното самоуправление. Документът се налага да бъде актуализиран, тъй като има промени във вътрешнодържавен и в международен аспект.
 
Модератор на срещата, в която участваха и представители на назначената от МС работна група по подготовка на Стратегията, бе доц. Милен Иванов от Русенския университет: „Национална сигурност е  всичко, което ни се случва – взаимоотношенията между институциите, както и общуването между хората…“. 
 
От неговото изказване стана ясно, че материалът е отворен документ и всички предложения ще бъдат разгледани, за да бъдат ползвани за окончателния вариант. Представителите на институциите могат да пратят своите писмени становища за редакция на текстовете в 5-7-дневен срок след дискусшионните срещи, в които са участвали, на три посочени от Работната група електронни адреси .
 
Изработката на проекта за изменение на документа е по поръчение на Консултативния съвет по национална сигурност при президента на Република България и се приема от Народното събрание. По досегашната Стратегия преди една година е направен за пръв път отчет и сега за пръв път се провежда обществена дискусия.