Обявени свободни работни места в област Силистра към 7 август 2017 г.

8/8/2017
Обявени свободни работни места в област Силистра
към 7 август 2017 г.
 

Бюро по труда – Силистра /общините Силистра, Ситово и Кайнарджа/

 
1 пиколо – средно образование
2 учители, начален етап (I-IVклас)  – висше образование, начална училищна педагогика
1 склададжия –  средно образование
2 продавачи консултанти –  средно образование
10 машинни оператори, шиене - средно образование
20 шивачи, мъжко/дамско облекло - средно образование
1 готвач – средно образование
2 учители в детска градина – висше образование, предучилищна педагогика
1 продавач, павилион – средно образование
1 готвач, заведение за бързо хранене – средно образование
1 счетоводител - висше образование, счетоводство и контрол
1 майстор, производство на тестени изделия – основно образование
3 склададжии - средно образование
2 стругари – средно професионално образование
1 работник в кухня – средно образование
3 продавачи консултанти – средно образование
1 продавач консултант – средно образование
1 готвач – средно образование
1 сервитьор – средно образование
1 пекар – средно образование
1 сладкар – средно образование
1 експедитор, стоки и товари – средно образование, работа с компютър
3 оператори, преса метал – средно професионално образование
1 фрезист – основно образование
2 електрончици – средно специално образование
3 шивачи – основно образование
1 спасител, басейн – средно образование
1 заварчик – средно професионално образование
1 стругар – средно професионално образование
10 лекари – висше медицинско образование
 
*Работни места за младежи до 29 години, разкрити по проект 2014BG05M90PO01-1.2014.001-C0001„Нова възможност за младежка заетост”/”МЛАДЕЖКА ЗАЕТОСТ”/ на ОП „Развитие на човешките ресурси” – в две направления:
 
- За стажуване
 
1 регионален мениджър – висше образование, мениджмънт, маркетинг, техническо направление
1 шофьор на автобус – средно професионално образование, автотранспорт, кат.Д, С
1 продавач на билети – средно професионално образование, икономическо/автотранспорт
 
-За обучение по време на работа
 
1 продавач консултант – няма изисквания за заемане
 
*Работни места за младежи до 29 години, разкрити по проект BG05M90PO01-1.005-0001 “Обучения и заетост за младите хора” на ОП “Развитие на човешките ресурси” - в две направления:
 
- Заетост без обучение:
 
3 общи работници, строителство на сгради – основно/средно образование; свидетелство за ПК „Основни и довършителни работи”
1 технически сътрудник – средно образование; добър руски и английски език; технически познания
1 технически сътрудник – средно образование; технически познания
1 касиер, счетоводство – средно образование
1 пазач портиер – средно образование
2 работници, поддръжка – основно/средно образование
1 специалист с контролни функции, търговия – средно образование
1 шофьор на товарен атомобил – средно образование
1 дърводелец, мебелист – основно образование
1 общ работник, промишленост – няма изисквания за заемане
1складажия– средно образование
1 експерт, обществени поръчки -  висше образование
1 специалист, логистика - висше образование
 
- Заетост след обучение (с ваучери) :
 
2 ръководители/мениджъри качество – обучение по КК 4 „Дигитална компететност”
2 експерти, търговия – обучение по КК 4 „Дигитална компететност”
2 специалисти, качество – обучение по КК 4 „Дигитална компететност”
11 застрахователни брокери – обучение по ПК „Финансист” и КК 4 „Дигитална компететност”
10 бояджии, сгради – обучение по ПК „Строител”
3 техници механици, климатична вентилационна и хладилна техника – обучение по ПК „Монтьор на енергийни съоръжения и инсталицаии”  
11 работници, поддръжка – обучение по ПК „Работник в озеленяването”
 
*Работни места за безработни лица над 30 години, разкрити по проект BG05M9OP001-1.010 „Обучения и заетост” на ОП „Развитие на човешките ресурси“ – в две направления:
 
- Заетост след обучение (с ваучери) :
 
2 машинни оператори, възстановяване на гуми– обучение по ПК, II степен „Монтьор на транспортна техника”
2 работници поддръжка– обучение по ПК, I степен „Основни и довършителни работи”
2 организатори работа с клиенти– обучение по ПК, III степен „Електронна търговия”
 

Бюро по труда – Дулово /Общини Дулово и Алфатар/

 
5 общи работници, промишленост – основно образование
3 пазачи, невъоръжена охрана – средно образование
10 общи работници – основно образование
 

Бюро по труда – Тутракан /общините Тутракан и Главиница/

 
1 пощенски раздавач (пощальон) – средно образование, 4-часов работен ден
6 машинни оператори – основно образование, трисменен режим на работа
2 сервитьори – няма изискване за заемане
3 работници, спомагателни шивашки дейности – няма изискване за заемане
1 барман - – няма изискване за заемане
1 готвач - няма изискване за заемане
1 екструдерист – основно образование, двусменен режим на работа
1 гладач - няма изискване за заемане
5 шивачи, мъжко/дамско облекло – няма изискване за заемане
2 медицински лаборанти, 5 медицински сестри,  3 акушерки – полувисше медицинско образование
2 лекари – висше медицинско образование
1 барман – няма изискване за заемане
5 шивачи, мъжко/дамско облекло – няма изискване за заемане
10 работници, спомагателни шивашки дейности – начално образование, за с.Цар Самуил
4 лекари, ЦСМП – висше медицинско образование
 
*Работни места за младежи до 29 години, разкрити по проект 2014BG05M90PO01-1.2014.001-C0001„Нова възможност за младежка заетост”/”МЛАДЕЖКА ЗАЕТОСТ”/ на ОП „Развитие на човешките ресурси” – в две направления:
 
-За обучение по време на работа
 
3 монтажници,изделия от метал – средно образование
1 монтьор,свързване на кабели – средно техническо образование
1 машинен оператор, производство на пластмасови изделия – средно образование
1 бояджия,промишлени изделия – средно образование
1 общ работник
1 технически сътрудник
1 общ работник
1 агент, снабдяване
1 работник, строителство
1 специалист, продажби
2 машинин оператор, производство на тестени изделия
 
***За всички работни места трудовите договори са СРОЧНИ, освен ако изрично не е уточнено, че договорът е безсрочен. За учителските места се изисква педагогическа правоспособност.