9 добруджанци кандидати за един представител на област Силистра в Съвета на децата към председателя на Държавната агенция за закрила на детето

25/7/2017
 
В Областна администрация Силистра с финално заседание на Областна оценъчна комисия приключи регионалната процедура за оформяне на списък от предложения за избор на един представител от област Силистра за член на Съвета на децата към председателя на Държавна агенция за закрила на детето. От близо 15 г. той е доброволно обединение на деца, осъществяващо дейността си към председателя на ДАЗД, съгласно законодателството в Република България.
 
Съветът на децата е учреден в изпълнение на основните принципи на Конвенцията на ООН за правата на детето и Закона за закрила на детето с цел да се насърчи детското участие в процесите на вземане на решения при формиране на политики за децата и подрастващите.
 
За първи път изборът става по стартиралата през м. март т.г. процедура на три нива – общинско, областно и национално. До края на м. август в ДАЗД трябва да бъдат определени новите членове на органа за самоуправление на подрастващите в България на база на предложенията, направени от областните оценъчни комисии.
 
Става дума за тези от административните области, където досегашните им представители са навършили 18 г. Силистра е сред тях и по тази причина актуалният член Йоана Димитрова трябва да бъде заменен. Силистренската оценъчна комисия разгледа направените предложения.
 
В оценъчната комисия в област Силистра, включваща представители на различни институции (РДСП, РУО, РЗИ, ОДМВР и др.), както и изявени общественици, са постъпили предложения по три направления: членове на училищни форми за самоуправление; представители на НПО, работещи с деца, както и доброволци в социални услуги за деца; индивидуални кандидатури.
 
В четвъртото, според изискванията, направление (представители на детски и младежки инициативи и програми, финансирани от бизнеса) няма желаещи. Предложения са направени предимно от общините Силистра, Дулово и Тутракан. След оценките на Комисията, всеки член на която е разгледал независимо един от друг представените мотивационни писма, за националния етап на избор на представителя на област Силистра в Съвета на децата са изпратени имената на 9 деца – по три от всяко от трите направления, по които са постъпили кандидатури.
 
Окончателно процедурата по оформяне на състава на Съвета на децата завършва на 10 септември т.г., когато председателят на ДАЗД ще изпрати покана до избраните членове, за да дадат писмено съгласие да станат законни представители в органа за детско самоуправление, чийто мандат е от две години.