Обявени свободни работни места в област Силистра към 17 юли 2017 г.

17/7/2017
 

Бюро по труда – Силистра /общините Силистра, Ситово и Кайнарджа/

 
1 счетоводител - висше образование, счетоводство и контрол
1 майстор, производство на тестени изделия – основно образование
1 касиер – средно образование
1 камериер/камериерка, хотел - средно образование
3 склададжии - средно образование
2 работници в кухня – средно образование
1 шлосер – средно професионално образование
1 агроном – висше образование по специалността
3 монтажници – средно образование
7 електротехници, промишлено предприятие – средно образование
10 общи работници, промишленост – средно образование
3 продавачи консултанти – средно образование
1 продавач консултант – средно образование
2 продавачи консултанти – средно образование
1 готвач – средно образование
1 сервитьор – средно образование
1 пекар – средно образование
1 сладкар – средно образование
1 експедитор, стоки и товари – средно образование, работа с компютър
3 оператори, преса метал – средно професионално образование
1 фрезист – основно образование
2 електрончици – средно специално образование
2 шлосери – средно професионално образование
1 машинен оператор, шиене на облекла – средно професионално образование
2 гладачи - основно образование
4 шивачи – основно образование
1 спасител, басейн – средно образование
2 продавачи консултанти – средно образование
1 заварчик – средно професионално образование
1 стругар – средно професионално образование
1 сервитьор - средно образование
1 учител, теоретично обучение - висше образование, транспортна техника, педагогика
10 лекари – висше медицинско образование
1 служител, гише в пощенска станция - средно образование
 
*Работни места за младежи до 29 години, разкрити по проект 2014BG05M90PO01-1.2014.001-C0001„Нова възможност за младежка заетост”/”МЛАДЕЖКА ЗАЕТОСТ”/ на ОП „Развитие на човешките ресурси” – в две направления:
 
- За стажуване
 
1 шофьор на автобус – средно професионално образование, автотранспорт, кат.Д, С
1 продавач на билети – средно професионално образование, икономическо/автотранспорт
 
-За обучение по време на работа
 
2 помощници в магазин – няма изисквания за заемане
 
*Работни места за младежи до 29 години, разкрити по проект BG05M90PO01-1.005-0001 “Обучения и заетост за младите хора” на ОП “Развитие на човешките ресурси” - в две направления:
 
- Заетост без обучение:
 
3 общи работници, строителство на сгради – основно/средно образование; свидетелство за ПК „Основни и довършителни работи”
1 технически сътрудник – средно образование; добър руски и английски език; технически познания
1 технически сътрудник – средно образование; технически познания
1 касиер, счетоводство – средно образование
1 пазач портиер – средно образование
2 работници, поддръжка – основно/средно образование
1 специалист с контролни функции, търговия – средно образование
1 шофьор на товарен атомобил – средно образование
1 дърводелец, мебелист – основно образование
1 общ работник, промишленост – няма изисквания за заемане
1 анализатор проучване на пазара - висше образование
2 главни готвачи – средно образование
6 общи работници – средно образование
3 рецепционости – средно образование
1 електротехник поддръжка на сгради – средно образование
1 организатор работа с клиенти – средно образование
1 консултант, здравословно хранене – средно образование
4 бармани – средно/висше образование
1 чистач/хигиенист – основно/средно/висше образование
1 продавач, интернет търговия – основно/средно/висше образование
1складажия– средно образование
1 експерт, обществени поръчки -  висше образование
1 специалист, логистика - висше образование
 
- Заетост след обучение (с ваучери) :
 
3 техници механици, климатична вентилационна и хладилна техника – обучение по ПК „Монтьор на енергийни съоръжения и инсталицаии”  
6 работници, поддръжка – обучение по ПК „Помощник пътен строител”
20 работници, поддръжка – обучение по ПК „Работник в озеленяването”
 

Бюро по труда – Дулово /Общини Дулово и Алфатар/

 
10 общи работници, сезонни – без изискване за образование
*Работните места са за Поморие
 
1 работник, поддръжка – техническа квалификация
3 помощник-готвачи – основно образование
*Работните места са за гр.Свети Влас, община Несебър
 
3 машинни оператори, шиене – основно образование
2 гладачи, ютия – основно образование
2 общопрактикуващилекари – висше медицинско образование
3 лекари – център за спешна медицинска помощ, висше медицинско образование
 

Бюро по труда – Тутракан /общините Тутракан и Главиница/

 
5 оператори, производствена линия – средно образование
1 перач – няма изискване за заемане
2 санитари – средно образование
1 пощенски раздавач /пощальон/ – средно образование, 4-часов работен ден
15 оператори на автоматична линия – средно образование, работа в гр.Калофер, допълнително стимулиране за служители от отдалечени места
15 монтажници, производство на слаботокови предпазители – средно образование, ваучери за храна, работа в с.Радиново, община Пловдив, осигурен транспорт, работно облекло
10 общи работници – няма изискване за заемане, работа в гр. Поморие, осигурена храна, осигурено настаняване, работно облекло
1 продавач консултант – основно образование, компютърни умения
6 машинни оператори – основно образование, трисменен режим на работа
2 сервитьори – няма изискване за заемане
3 работници, спомагателни шивашки дейности – няма изискване за заемане
1 барман - – няма изискване за заемане
1 готвач - няма изискване за заемане
1 екструдерист – основно образование, двусменен режим на работа
3 шивачи, мъжко/дамско облекло – няма изискване за заемане
2 медицински лаборанти, 5 медицински сестри,  3 акушерки – полувисше медицинско образование
2 лекари – висше медицинско образование
1 барман – няма изискване за заемане
5 шивачи, мъжко/дамско облекло – няма изискване за заемане
1 заварчик– основно образование
10 работници, спомагателни шивашки дейности – начално образование, за с.Цар Самуил
4 лекари, ЦСМП – висше медицинско образование
 
*Работни места за младежи до 29 години, разкрити по проект 2014BG05M90PO01-1.2014.001-C0001„Нова възможност за младежка заетост”/”МЛАДЕЖКА ЗАЕТОСТ”/ на ОП „Развитие на човешките ресурси” – в две направления:
 
-За обучение по време на работа
 
3 монтажници,изделия от метал – средно образование
1 монтьор,свързване на кабели – средно техническо образование
1 машинен оператор, производство на пластмасови изделия – средно образование
1 бояджия,промишлени изделия – средно образование
1 общ работник
1 технически сътрудник
1 общ работник
1 агент, снабдяване
1 работник, строителство
1 специалист, продажби
2 машинин оператор, производство на тестени изделия
 
***За всички работни места трудовите договори са СРОЧНИ, освен ако изрично не е уточнено, че договорът е безсрочен. За учителските места се изисква педагогическа правоспособност.