Поздравления на областния управител на Силистра за празника на МВР, както и по повод културни събития - до художник юбиляр и до библиотекари

5/7/2017

Поздравителни адреси изпрати областният управител Ивелин Статев до три адресата, свързани с празника на МВР - до министър Валентин Радев, до старши комисар Кристиян Петров - директор на ОДМВР Силистра, и до комисар Румен Мъров - директор на регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“.

 

Както и по повод събития, свързани с културата в региона. Едининият от тях, заедно с екземпляр от сборника „Съхранена спомени. Разкази на съвременници“, посветен на 75-ата година на Крайовския мирен договор, бе до художника юбиляр (75 г.) Константин Дончев от Силистра - в миналото кмет на Алфатар, който подреди в салоните на Художествена галерия Силистра третата си самостоятелна изложба, посветена и на 30-ата година от неговата активна художествено-творческа дейност. 

 

От словото на Димитър Кулев - председател на Група на СБХ в Силистра, стана ясно, че юбилярът има 24 самостоятелни изложби, както и участия в групови експозиции в София, Мюнхен, Варна, Добрич и др. Негови творби са притежание на колективни и частни колекции в България, Румъния, Гърция, Турция, Израел, Англия, Южна Корея, Италия, Франция и САЩ. През последните години има и няколко награди от конкурси във Варна, София, Плевен и др. гладове.

 

Вторият поздравителен адрес на представителя на държавната власт в област Силистра бе до 36 библиотекари по повод регионалния семинар „Национални регистри на народните читалища и обществените библиотеки“ със съдействието на Регионален експертно-консултантски и информационен център „Читалища“, представен от старши експерт Мария Неделчева. Семинарът бе в зала „Диоген Вичев“ на Регионална библиотека „Партений Павлович“ Силистра с директор Даниела Недялкова.

 

По време на форума бе извършен акт на дарение, предназначено за всички участващи библиотеки, и включващо по един екземпляр от книгите „Съхранена спомени. Разкази на съвременници“ (дело на трима съсъставители) и Тайните на Дунав на тутраканката Анастасия Якова, каквато е волята на спомоществователя на изданията проф. д-р Иван Гаврилов от София.