Силистренско участие в Национална конференция „Кураж, почтеност и професионализъм в турбулентни времена“ на Фондация „Надежда и домове за децата – клон България“

29/6/2017

На 22 юни т.г. в София бе поредната Национална конференция „Кураж, почтеност и професионализъм в турбулентни времена“ на Фондация „Надежда и домове за децата – клон България“, която е част от „Коалиция 2025“ и активно се занимава в България с процеса по деинституционализация на деца от 0 до 3 г. като катализатор за премахване на институционалната грижа за деца. В работата на форума участва Елена Томова - главен секретар на Областна администрация Силистра.

Областна администрация е партньор в създадения през 2014 г. в област Силистра Областен координационен механизъм по деинституционализация, работата на който се подкрепя от трети пореден екип на представителя на държавната власт в областта.

Конференцията бе открита от Георги Симеонов, изпълнителен директор на българската структура на НДД. Той маркира основните проблеми при процеса на деинституционализазия на деца.

Стефан Дарабуш, регионален мениджър за ЦИЕ на „Надежда и домове за децата – Великобритания“, представи глобалното развитие на организацията и подчерта обществените, социални и икономически ползи от това децата да израстват в семейства вместо в институции.„Надежда и домове за децата – клон България“ участва в провеждане на национални политики, които да гарантират устойчиви модели за развитие на децата в България.

С приз „Професионалист с горещо сърце“, бе награден Jens-Jorgen Pedersen от Фондация „ВЕЛУКС“, които подкрепят деинституционализацията в България и правят възможно много деца да се завърнат в своите семейства или да намерят алтернативна семейна среда.

Приветствия към участниците поднесоха Ева Жечева от името на Омбудсмана на България и Росица Димитрова, зам. министър МТСП и Емил Тодоров, директор на дирекция „Закрила на детето“ в АСП.

Боряна Климентова, Елена Петкова и Кремена Стоянова запознаха всички присъстващи с работата в Северна и Южна България чрез сбъднатите детски мечти – да не са изоставени, да имат семейство и любяща среда , никога да не са познали живот в институции и да са част от бъдеще с мечти. Една история, представена от координатора в Силистра Анелия Петрова, накара залата да се просълзи. Това е история на дете с тежки увреждания, оставено за отглеждане в институция.

Родителите са го изставили, защото им е било обяснено, че няма да се справят с отглеждането му. Нашият координатор им представя друго дете със същите заболявания, отглеждано от родителите си, и реакцията е мигновена – родителите започват да го посещават, да се справят с лечението и обслужването му, и когато вече са уверени, детето е приведено в семейна среда. Увереността и безрезервната подкрепа на екипа на НДД – клон България успява да вдъхне надежда на много семейства, изпаднали в безизходица.

„Сменят се правителства, променят се нагласи, виждането за бъдеще се променя, но децата очакват от възрастните любов, сигурност, обич, спазване на техните права и поемане на отговорност за добро бъдеще. Това остана и като послание от Конференцията“, научаваме още от сайта на www.hopeandhomesbg.com.