Заседание на Областен съвет за сътрудничество по етнически и интеграционни въпроси Силистра

27/6/2017
В заседателната зала на Областна администрация Силистра с участието на областния управител Ивелин Статев и на неговия заместник Стоян Бонев бе проведено заседание на Областен съвет за сътрудничество по етнически и интеграционни въпроси.
 
В дневния ред на заседанието бе включен момент с актуализация на правилника за организацията и дейността на Съвета, както и представяне на проект „Мост за бизнеса“ (www.bridgetobusiness.eu) за работа с млади представители на маргинализирани общности, реализиран от СНЦ „Феникс – Разград“ и ЦМЕД „Амалипе“ Велико Търново.
 
От презентацията стана ясно, че той е финансиран от „Отворено общество“ София и срокът за кандидатстване е 15 юли т. г. Предназначен е за младежи от 18 до 35 г., които имат средно или висше образование. Целта на проекта да набере желаещи, да ги обучи за предстоящо интервю с работодатели и впоследствие при одобрение да оказва последваща подкрепа за адаптация.
 
Сдружението, представило проекта, работи в областите Разград, Русе и Силистра. Търсенето на работа за младежи от описаната категория е в сферите администрация, експертност и управление.
 
В рамките на заседанието бяха обсъдени и две други актуални теми. По първата от тях – здравни медиатори, говори д-р Теодора Начева – директор на РЗИ Силистра. Тя сподели, че в 113 общини в страната има общо 215 здравни медиатори. Един-единствен е от област Силистра и той работи в община Главиница, а опитът е показал, че този тип посредници са полезни за работа по здравни и социални проблеми.
 
Допълнителен мотив за необходимостта от по-активна работа в това отношение в общините от областта е фактът, че в седемте общини има 57 общопрактикуващи лекари при необходими 70, което затруднява работата с цели групи от хора от ромски произход в редица населени места.
 
Присъстващите бяха осведомени, че има нови изисквания към евентуалните кандидати, сред които и задължение за притежание на диплома за средно образование.
 
Втората засегната тема –  проблемът относно продължаване на образованието след завършен седми клас на около 90 представители също предимно от ромски общности, които още не са заявили, че искат да учат и занапред, бе поставена от д-р Габриела Миткова – началник на РУО на МОН в Силистра. Предстои да бъдат пратени списъци на кметовете на населени места, за да се опитат представителите на местните власти да влязат в контакт с родителите, за да успеят да повлияят на процеса.
 
„Целта е в прехода между основното – вече след седми клас, към средното образование, да се губят по-малко ученици – в предишните години – след осми клас, това се отнасяше за 8-12% от учениците“, заяви д-р Миткова. Областният управител Ивелин Статев също се ангажира чрез възможностите на администрацията на областно ниво да съдейства на образователните власти да постигнат добър краен резултат.