Поздравление за Възкресение Христово и Великден

17/4/2017
Честит празник!
За нас, българите, празникът Великден, свързан неотменно и с ритуалите на православната църква, посветени на Възкресение Христово, е голямо тържество на свободния народен дух и на вярата в национални и културни ценности. Нека и съвременните поколения почувстват този празник с душите и сърцата си, за да го запомнят като настроение, предавайки на идващите след нас изконните български традиции.
 
Петко Добрев, областен управител на област Силистра