Правителството се разпореди с имоти – държавна собственост, в село Калипетрово

12/4/2017
 
Поради отпаднала необходимост, правителството отне от Изпълнителната агенция по селекция и репродукция в животновъдството към Министерството на земеделието и храните управлението върху два терена с обща площ 46,6 дка в силистренското село Калипетрово. Имотите стават частна държавна собственост и преминават в управление на областния управител на Силистра.