Държавен архив Силистра показва изложба за началото на българския парламентаризъм

12/4/2017
В една от залите на Държавен архив Силистра бе открита уникална изложба с 25 табла, изработени през 2009 г., представяща българския парламентаризъм в неговото начало преди 138 г., когато е учредителното събрание на законотворческата институция в България.
 
Изложбата откри началникът на отдела в крайдунавския град Юлия Кюшелиева, която каза: „Търновската конституция е основният закон, възродил българската държавност и създал държавните ни институции, регламентирайки правата и свободите на гражданите“.
 
По предложение на Съюза на юристите в България и с Решение № 56/ 12.03.1991 г. на Министерски съвет денят 16 април е обявен за Ден на конституцията и за Ден на юриста. Със свое решение от 16.12.2010 г. Министерският съвет обявява този ден и за професионален празник на съдебните служители.
 
„Търновската конституция е един цял свят, изтрит от българското съзнание, а тогавашният ни парламентаризъм е част от европейската мисъл и законодателство. Тя е пример за писане на конституция и голямо богатство, показващо с блестящото си красноречие висотата на българския национален дух, поради което трябва да стане отново част от съвременното ни познание и от възпитанието на поколенията“, каза в словото си областният управител на област Силистра Петко Добрев.
 
То бе насочено към участниците в откриването, сред които бяха ученици от Клубове „Млади възрожденци“ при ОСУ „Дръстър“ и при ОУ „Св. св. Кирил и Методий“ Силистра , както и представители на Общински комитет „Васил Левски“ Силистра, редом до отговорни служители от институции като община Силистра, Регионален исторически музей Силистра, Исторически музей Тутракан, РБ „Партений Павлович“ , членове на Клуба на учителите по история и др.
 
 
Секретарят на община Силистра Ростислав Павлов също поздрави авторите на изложбата, както и нейните домакини за възможността до 24 май т.г. силистренци да разгледат паметната изложба.
 
В нея са представени отделни тематични акценти, свързани с някои от основните глави на Търновската конституция – територията, законите, княжеската власт, министерския съвет и министрите, народното учение, вярата, свободата на печата.
Специално кът има за държавните символи(герб, знаме и държавен печат), както и промените им от Търновската конституция до днес.
 
В експозицията са използвани документи, чиито оригинали се съхраняват в Централния държавен архив – във фондовете на Канцеларията на Императорския руски комисар, Народното събрание, Министерския съвет, Монархическия институт, Областното събрание на Източна Румелия, Министерството на външните работи и изповеданията, както и в някои лични архивни фондове – на д-р Константин Стоилов, Христо Стоянов, Иван Андонов.