В Силистра - среща по проект „Международно сътрудничество между правоприлагащите органи за превенция и борба с измамите със средства от Европейския съюз в селското стопанство”

11/4/2017
В Силистра започна тридневна работна среща по проект „Международно сътрудничество между правоприлагащите органи за превенция и борба с измамите със средства от Европейския съюз в селското стопанство”, финансиран от Европейската комисия – Европейска служба за борба с измамите (ОЛАФ) по програма Херкулес ІІІ (2104-2020 г.).
 
В деловата част на събитието участва областният управител Петко Добрев като представител на държавната власт на област Силистра и предвид актуалността на темата. Проектът се реализира от Полицейския инспекторат на окръг Кълъраш – Румъния.
 
Негови партньори са ОДМВР в Силистра, Полицейско управление Олщин в Полша и Националната инспекция за разследване към Главното полицейско управление на Република Молдова. В рамките на трите дни на проекта ще бъдат представени близо 10 доклада на различни институции от четирите страни, три от които са членове на ЕС.
 
Заместник-директорът на ОДМВР-Силистра комисар Мартин Недялков, който откри форума, изрази надежда, че той ще допринесе за укрепване на административния капацитет за разследване на злоупотребите в земеделието.
 
Обръщение към участниците направи и областният управител Петко Добрев. Той пожела успех на инициативата и подчерта, че обменът на добри практики между правоприлагащите органи ще способства за повишаване на доверието към институциите, а това е от особена важност за всички нас като граждани на ЕС.
 
На откриването присъстваха също административният ръководител на Окръжната прокуратура Теодор Желев и директорът на ДАНС – ТД Силистра Лъчезар Ганев.
 
В програмата през първия ден на работната среща са включени презентации на служители на Дирекция „Защита на финансовите интереси на Европейския съюз” (АФКОС) и ГД „Национална полиция”, свързани с взаимодействието на България със страните от ЕС за разследване на злоупотребите в селското стопанство, компетентността на българските полицейски органи и средствата и методите за разследване на нередностите във връзка със субсидиите в селското стопанство.
 
Доклад на тема „Правна рамка на престъпленията, свързани с усвояване на европейските фондове. Разследване на престъпления и измами, свързани с усвояването на европейските средства по селско стопанство. Най-често срещаните трудности при разследването” днес ще представи и окръжният прокурор Теодор Желев.
 
В следващите дни на форума презентации ще направят представители на Държавен фонд „Земеделие”, сектор „Противодействие на икономическата престъпност” при ОДМВР-Силистра,  Дирекция „Вътрешна сигурност” – МВР, Полицейския инспекторат – Кълъраш, Полицейското управление на Олщин и Главното полицейско управление – Молдова.