51 млади добруджанци на литературна конференция във Велико Търново

10/4/2017
Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“. 11-а Областна литературна ученическа конференция Силистра 2017. Научен ръководител проф. д-р Радослав Радев. Гост: проф. д-р Ценка Иванова - декан на Филологически факултет. 
 
Съорганизатори: РУО на МОН Силистра, представено на форума от Анета Ненова - ст. експерт по български език и литература, дългогодишен партньор в организацията на конференцията; община Силистра - представена от Цветана Игнатова - директор на дирекция „Хуманитарни дейности“, и от Атанаска Атанасова - гл. експерт „Гражданско образование, социална среда и младежки дейности“ в Община Силистра“, както и 7 училища от 4 общини в област Силистра: от град Силистра - ПМГ „Св. Кл. Охридски“, ЕГ „П. Яворов“, ПГСУАУ „Ат. Буров“ и СУ „Н. Й. Вапцаров“; от град Дулово - СУ „Васил Левски“; от град Тутракан - СУ „Хр. Ботев“, и от град Главиница - СУ „Васил Левски“ (общо 51 участници от 11-12 клас). 
 
Тазгодишната тема бе „Светът на животните в българската литература и култура“. Литературната конференция е единствена по рода си в страната в сътрудничество между ВУЗ и училища и на нея гостуваха училищни дейци от област Враца. Тя започна през м. декември м.г. и подготовката й продължи 4 месеца, през който период научният ръководител, учителите - филолози българисти, и учениците работиха заедно, за да изведат разработките си до конференцията. 
 
Най-добрите от тях получиха отлични оценки, а някои по преценка на проф. Радев имат възможност да я ползват като балообразуваща, за да кандидатстват за определени специалности  в университета в старата ни престолнина.
 
Проф. Радев, проф. Иванова и г-жа Игнатова поздравиха на финала участниците в конференцията, подчертавайки ролята на учителите като флагман на научната проява, уникална по форма и съдържание. Приветствие бе поднесено и от името на областния управител Петко Добрев, тъй като бе спазена традицията Областна администрация Силистра да стане съпричастна към конференцията.
 
„Ако сте птици - полетете, ако сте котки - скочете, ако сте петли - пропейте, светът ще Ви чуе и разбере“, пожела в заключение на всички докладчици научният ръководител проф. д-р Радослав Радев, който е родом от Главиница и средното си образование е завършил в Силистра. В момента е председател на Общо събрание на ВТУ и ръководител на катедра „Методика на езиковото и литературното обучение и литературознание“.