МС с проект за споразумение за ГКПП Кайнарджа (България) - Липница (Румъния)

22/3/2017

Министерският съвет на Република България одобри проект на споразумение за изменение на междуправителственото споразумение с Румъния от 2012 г. за откриването на нови гранично-пропускателни пунктове по държавната граница между двете страни в точките Крушари (България) - Добромир (Румъния) и Кайнарджа (България) - Липница (Румъния).

 
Съгласно изменението, двата пропускателни пункта ще функционират от 8,00 часа до 20,00 часа и ще бъдат отворени за международен превоз на хора и стоки до лимита от общо тегло 3,5 тона. Изменението се прави по предложение на румънската страна и се приема от България предвид факта, че прилежащата към двете нови ГКПП инфраструктура не позволява преминаването на тежкотоварни превозни средства.
 
Изграждането на двата гранично-пропускателни пункта ще се извърши в рамките на Програмата за трансгранично сътрудничество между България и Румъния, предвиждаща модернизирането и рехабилитацията на участъците от трансграничния път между населените места. 
 
Липница и Кайнарджа са две съседни общини от двете страни на сухоземната граница между България и Румъния. От българска страна пътен двулентов участък е изграден още преди демократичните промени в страната, а наскоро четирилентов път има и от отсрещната страна (17 км.)