Работно заседание на РИК Силистра в Областна администрация

7/3/2017
В заседателната зала на Областна администрация Силистра бе проведена работна среща, свикана от Теодора Тодорова – председател на Районна избирателна комисия за 20-и МИР Силистра, с участието на заместник областните управители Светлана Великова и Младен Минчев, както и на представители на общините в област Силистра. Срещата е последна преди да започнат обученията на секционните избирателни комисии по график за всяка от седемте общини в областта.
 
Г-жа Тодорова, която има опит от работата си в няколко избирателни комисии, вкл. и в качеството си на председател, открои някои особености от организационен и фактически характер, за да бъде улеснена работата на всички участници в изборния процес: РИК, Областна и общински администрации, както и най-вече на СИК-овете. За целта е съставен оперативен план, който е публикуван, както също членовете на секционните комисии, на електронния сайт на РИК.
 
Както е известно, на парламентарните избори за 44-ото Народно събрание ще се гласува само с хартиени бюлетини, след като бе отменено машинното гласуване. Разяснено бе как да стане опаковането на материалите – протоколи, чернови и др., в 2 различни плика, върху които предварително от страна на общините ще напишат какво трябва да е тяхното съдържание, за да постъпят в РИК с подпис и печат от съответната СИК.
 
Предвид предстоящите обучения Теодора Тодорова заяви: „Независимо, че бюлетината и протоколът (б.а.-очаква се да бъде в размер поне от 12 страници) са познати от предишни избори, от по-високия процент присъствие на обученията ще зависи по-краткото време за обработка на резултатите в нощта на изборите“.
 
Според наблюденията на РИК и на общините в 80% от случаите членовете на секционните избирателни комисии в областта се повтарят от предишните избори. Техните представители, предвидени да представят изборните книжа в РИК Силистра, ще бъдат извозвани с общински транспорт, предвождан от автомобил на полицията.
 
Извозването им до РИК начело с упълномощено от кмета на всяка община лице ще става по график след сигнал покана, че на съответната община е дошъл редът. Целта е да се избегне натрупване на хора в Областна администрация Силистра, където работи РИК.