Работна среща при областния управител на Силистра във връзка с пречиствателните станции в Силистра, Главиница и Ситово

2/3/2017
В Областна администрация Силистра бе проведена работна среща по покана на областния управител Петко Добрев във връзка с преминаването на съществуващите в Силистренско пречиствателни станции към В и К ООД Силистра чрез създадената Асоциация В и К Силистра, начело на която стои представителят на държавната власт за област Силистра.
 
В срещата участваха главният секретар на асоциацията Мая Хараланова, управителят на В и К Васил Боранов и неговият екип, както и представители на общините Силистра, Главиница и Ситово, където има пречиствателни станции, които засега са на издръжка на съответните общини.
 
„Колкото по-бързо приключи комуникацията с документооборота между общините и В и К, толкова по-скоро ще бъде изминат предвиденият в законодателството административен път, за да се случи предаването на съоръженията на В и К оператора“, заяви областният управител Петко Добрев.
 
От направената дискусия стана ясно, че най-късно през м. май е възможно преминаването на пречиствателните станции в трите добруджански общини, за да се освободят от несвойствени разходи. На първо време община Силистра ориентировъчно до 10 март очаква да има пълен комплект от документи, в Главиница през м. март ще има заседание на Общинския съвет, за да вземе задължителното за процеса решение, а община Ситово ще продължи да попълва документацията си.
 
За оформяне на цената на услугата относно работата на пречиствателните станции и на канализациите са необходими доказателства чрез първични документи за реални разходи.