Административен съд Силистра отбеляза с тържество първите си десет години

2/3/2017
В Силистра с участието на представители на различните видове власти - държавната - представена от Петко Добрев - областен управител, общинската, съдебната, бе проведено тържество за отбелязване на десетгодишнината на Административен съд Силистра. Неговият председател Маргарита Славова направи обстоен преглед на изминалите години по отношение на устройването, развитието и дейността на институцията, съществуваща в почти всички страни от Европейския съюз. 
 
В този период са разгледани  4 190 дела, от които 389 през 2016 г., която също бе отчетена в цифри, факти и изводи. Прави впечатление тенденцията да намаляват касационните и да се увеличават административните дела.
 
Заместник областният управител Светлана Великова поздрави юбилярите, припомняйки трудното начало, когато партньорството между институциите, вкл. с Областна администрация Силистра, е позволило да има успешно начало на работата на новата тогава структура, в която в момента работят 17 души, от които трима съдии - с един по-малко от разчетите.
 
От името на местното самоуправление поздрави поднесоха д-р Мария Димитрова - председател на Общински съвет Силистра, и Денка Михайлова - зам. кмет.  Боян Магдалинчев - зам. председател на ВАС, бе специален гост на тържеството, който също припомни трудното начало при конструирането и утвърждаването на административните съдилища преди 10-11 години. Поздравления поднесоха представители на съда и на прокуратурата на областно ниво.