Областна администрация уважи участниците в изложба на местната организация на Съюза на слепите в България

1/3/2017
В една от залите на Регионална библиотека „Партений Паовлович“ Силистра бе проведена поредната изложба с първомартенски експонати и др. произведения на изкуството, изработени от представители на инициатора на проявата – областната организация на Съюза на слепите в България с председател Петранка Стоянова.
 
Заместник областният управител Светлана Великова участва в проявата и поздрави участниците и авторите на изложбата. От името на областния управител Петко Добрев 15 членове на организацията получиха специални поздравителни адреси в знак на уважение към техния творчески импулс по повод Баба Марта.
 
В празника участва д-р Мария Димитрова – председател на ОбС Силистра, която също поздрави самодейците. Сред закупилите мартеници бяха и представители на политически сили, участващи в предизборния процес. Събраните средства бяха дарени на Ресурсния център за подкрепа на процеса на приобщаващото обучение в Силистра, който наскоро навърши 10 години.