Безпилотно летателно средство тип „дрон“ ще снима критичните участъци с лед по река Дунав между Силистра и Тутракан

31/1/2017
В Областна администрация Силистра с участието на областния управител Стоян Бонев и на неговия заместник Младен Минчев бе проведена работна среща с Георги Мотев – главен директор на главна дирекция „Аварийно-спасителна дейност“ при ИА „Морска администрация“; Камен Жеков - началник на отдел „АСД-река Дунав“; кап. Цончо Цонев – началник на отдел към дирекция „Речен надзор“ – Русе, Валентин Иванов - старши инспектор в „Представителство Силистра“ и др.
 
Срещата е по повод необходимостта от установяване на контакти с Областен щаб за защита на населението при бедствия и аварии, чийто председател е областният управител, тъй като съгласно законодателството главна дирекция „Аварийно-спасителна дейност“ трябва да е във връзка с институциите по места.
 
Повод за създаване на контактно звено за оперативна координация и информация са т.нар. ступори в река Дунав при Силистра и Тутракан, като в акваториите на двата града само в българската част има заседнали в леда 15 кораба. При предстоящо затопляне на реката те трябва да бъдат отблокирани, а при нужда и да бъде оказана помощ на екипажите им, някои от които вече са отзовани от собствениците на плавателните средства.
 
За събиране на необходимата точна информация със съдействието на Русенски университет „Ангел Кънчев“ чрез безпилотно летателно средство, тип „дрон“,  започва акция по заснемане на всички критични участъци, за да бъде определено къде точно река Дунав е замръзнала и в какви размери. В „снимката“ ще влязат и изображения на всички блокирани кораби.