Обявени свободни работни места в област Силистра към 30 януари 2017 г.

30/1/2017
Бюро по труда – Силистра /общините Силистра, Ситово и Кайнарджа/
 
*Работни места за младежи до 29 години, разкрити по проект 2014BG05M90PO01-1.2014.001-C0001„Нова възможност за младежка заетост”/”МЛАДЕЖКА ЗАЕТОСТ”/ на ОП „Развитие на човешките ресурси” – в две направления:
 
- За стажуване
 
1мениджър, логистика – средно професионално обр., икономически профил, предимство шофьор кат.В
1организатор, работа с клиенти – средно професионално обр., икономически профил
 
- За обучение по време на работа
 
1 общ работник – основно обр.
 
Други СРМ към деня
 
1 заместник-директор – висше образование, медицина
1 лепач – средно образование
10 лекари – висше медицинско образование
1 служител, гише в пощенска станция - средно образование
1 пощенски раздавач (пощальон) - средно образование
1 логопед - висше образование по специалността
1 учител, ресурсен - висше образование, специална педагогика
1 отчетник, счетоводство - висше икономическо образование
2 готвачи - основно образование
2 сервитьори - основно образование
1 дърводелец, мебелист - основно образование
1 готвач, заведение за бързо хранене - средно образование
1 майстор, производство на тестени изделия - основноно образование
1 учител, ресурсен - висше образование, специална педагогика
1 шофьор на автобус - средно образование, правоспособност
1 майстор, производство на тестени изделия - средно професионално образование
1 автомеханик - средно професионално образование
1 монтьор, металорежещи машини – средно-професионално образование
1 леяр – основно образование
1 технолог, млекопреработка - средно специално образование
 

Бюро по труда – Дулово /Общини Дулово и Алфатар/

 
3 лекари – център за спешна медицинска помощ, висше медицинско образование
 

Бюро по труда – Тутракан /общините Тутракан и Главиница/

 
*Работни места за младежи до 29 години, разкрити по проект 2014BG05M90PO01-1.2014.001-C0001„Нова възможност за младежка заетост”/”МЛАДЕЖКА ЗАЕТОСТ”/ на ОП „Развитие на човешките ресурси” – в две направления:
 
- За обучение по време на работа
 
3 монтажници, изделия от метал – средно обр.
1 монтьор, свързване на кабели – средно техническо обр.
1 машинен оператор, производство на пластмасови изделия – средно обр.
1 бояджия, промишлени изделия – средно обр.
 
Други СРМ към деня
 
10 машинни оператори, шиене – няма изискване за заемане
 

***За всички работни места трудовите договори са СРОЧНИ, освен ако изрично не е уточнено, че договорът е безсрочен. За учителските места се изисква педагогическа правоспособнос