Обявени свободни работни места в област Силистра към 3 януари 2017 г.

30/12/2016
 

Бюро по труда – Силистра /общините Силистра, Ситово и Кайнарджа/

 
*Работни места за младежи до 29 години, разкрити по проект 2014BG05M90PO01-1.2014.001-C0001„Нова възможност за младежка заетост”/”МЛАДЕЖКА ЗАЕТОСТ”/ на ОП „Развитие на човешките ресурси” – в две направления:
 
- За стажуване
 
1мениджър, логистика – средно професионално обр., икономически профил, предимство шофьор кат.В
1организатор, работа с клиенти – средно професионално обр., икономически профил
 
- За обучение по време на работа
 
1 сервитьор – средно/основно обр.
1 общ работник – основно обр.
1 организатор, маркетинг – средно обр.
 
Други СРМ към деня
 
1 готвач, заведение за бързо хранене - средно образование
1 майстор, производство на тестени изделия - основноно образование
1 възпитател - висше образование, начална училищна педагогика
1 учител, ресурсен - висше образование, специална педагогика
1 шофьор на автобус - средно образование, правоспособност
1 дърводелец - средно професионално образование
2 работници, сглобяване на детайли – основно образование
1 шофьор на автобус - средно образование, правоспособност
1 оператор, преса - средно образование
1 оператор в командна зала - средно образование
1 организатор, производство - средно образование
1 касиер в счетоводство - средно образование
1 майстор, производство на тестени изделия - средно професионално образование
1 автомеханик - средно професионално образование
2 шофьори на тежкотоварен автомобил - 12 и повече тона - средно образование
1 огняр - средно образование - с документ за огняр
1 монтьор, металорежещи машини – средно-професионално образование
1 машинен оператор, металообработващи машини – средно-професионално образование
1 леяр – основно образование
1 настройчик на металообработващи машини – средно специално образование
1 специалист, застрахователна дейност – висше икономическо образование
1 технолог, млекопреработка - средно специално образование
 

Бюро по труда – Дулово /Общини Дулово и Алфатар/

 
Няма обявени свободни работни места
 

Бюро по труда – Тутракан /общините Тутракан и Главиница/

 
*Работни места за младежи до 29 години, разкрити по проект 2014BG05M90PO01-1.2014.001-C0001„Нова възможност за младежка заетост”/”МЛАДЕЖКА ЗАЕТОСТ”/ на ОП „Развитие на човешките ресурси” – в две направления:
 
- За обучение по време на работа
 
3 монтажници, изделия от метал – средно обр.
1 монтьор, свързване на кабели – средно техническо обр.
1 машинен оператор, производство на пластмасови изделия – средно обр.
1 бояджия, промишлени изделия – средно обр.
 
Други СРМ към деня
 
1 чистач, хигиенист – основно образование
1 машинен оператор, пералня – няма изискване за заемане, 4-часов режим на работа
10 машинни оператори, шиене – няма изискване за заемане
1 оператор, производствена линия – средно образование, двусменен режим на работа
 
***За всички работни места трудовите договори са СРОЧНИ, освен ако изрично не е уточнено, че договорът е безсрочен. За учителските места се изисква педагогическа правоспособност.