Екипът на Областен информационен център Силистра гостува в Областна администрация

22/12/2016
Екипът на Областен информационен център Силистра (ОИЦ) начело със своя ръководител Мирослав Калинов и с управителя си Ана Караджова бе гост в Областна администрация Силистра за специална предновогодишна среща за представяне на извършената през годината работа пред областния управител Стоян Бонев и неговия екип – заместник областните управители Младен Минчев и Елена Томова, и главния секретар Ивелин Статев.
 
Г-жа Караджова обобщи дейността на центъра за 2016 г. на областно и общинско ниво, включвайки събития, участници и консултации, и анонсирайки предстоящата Национална инициатива на мрежата от ОИЦ през 2017 г. Домакините бяха запознати и с плана за провеждане на информационни събития през следващата година.
 
Според обобщена справка на финансираните проекти във всяка община, както и разпределението им по сектори, в област Силистра се изпълняват проекти на обща стойност над 43 млн. лв.. Най-много средства са договорени в община Силистра – над 17 млн. лв.; община Тутракан е с малко над 11 млн. лв. Разпределени по сектори, най-голям е делът на инфраструктурните проекти (42,24%), следван от проекти в селското стопанство (34,79%). Общините като бенефициенти заемат дял от 43%, Агенция пътна инфраструктура – 12 %, а останалите проценти се разпределят между различни други бенефициенти – фирми и земеделски стопани.
 
От началото на 2016 г. експертите от ОИЦ-Силистра предоставят информация и по Програмата за развитие на селските райони (ПРСР), която представлява интерес за много голяма част от населението на областта, предвид развитата земеделска дейност в района. През годината се очакват мерки за модернизиране на малки стопанства, създаване на стопанства на млади фермери и инвестиции в преработка на продукти, неземеделски и горски мерки. Предстоят множество информационни срещи във всички общини от област Силистра за разясняване на отворени процедури за кандидатстване с проекти.
 
Областен информационен център – Силистра е част от националната мрежа от информационни центрове за популяризиране на Eвропейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ), регламентирана от Закона за управление на средствата от ЕСИФ. Центърът функционира в рамките на проект на Община Силистра, финансиран по Оперативна програма „Добро управление” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.