Три работни групи пишат конкретни дейности по 6 цели в Областната стратегия за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците

7/12/2016
В Областна администрация Силистра бе проведена втората работна среща от процеса  за изработване на Областна стратегия за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците, водена от заместник областния управител Елена Томова. В нея участваха д-р Габриела Миткова – началник на РУО на МОН за област Силистра, както и представители на общините, на училища и на учебни звена.
 
На 22 ноември бе първата по рода си среща в този състав, на която беше представен модел и бяха формулирани основните оперативни цели на Стратегията. Също така, с оглед по-голяма оперативност на работата, бе взето решение да се сформират три работни подгрупи с експерти от всички общини и институциите, ангажирани с изработването на Стратегията.
 
Всяка от подгрупите ще работи по две от оперативните цели, като към средата на месец януари 2017 г. на работна среща ще бъдат представени окончателните разработки на всяка от подгрупите. Дотогава членовете на трите групи ще трябва да се срещнат, за да изпишат конкретни дейности по съответните цели.
 
В рамките на работната среща д-р Миткова представи примерното разпределение на подгрупите, след което се пристъпи към окончателното сформиране на състава на отделните екипи. Както е известно, Стратегията обхваща времеви период от две години, който се смята за преходен между двата закона – стария и новия, относно предучилищното и училищното образование в Република България.