Обявени свободни работни места към 14 ноември 2016 г. в област Силистра

13/11/2016
 

Бюро по труда – Силистра /общините Силистра, Ситово и Кайнарджа/

 
*Работни места за младежи до 29 години, разкрити по проект 2014BG05M90PO01-1.2014.001-C0001„Нова възможност за младежка заетост”/”МЛАДЕЖКА ЗАЕТОСТ”/ на ОП „Развитие на човешките ресурси” – в две направления:
 
- За стажуване
 
1 счетоводител – средно професионално/висше обр., икономически профил
1организатор, работа с клиенти – средно професионално обр., икономически профил
4мениджъри логистика – средно обр. с икономически профил, свидетелство за управление на МПС, кат.В
1 юрисконсулт – висше обр., юридически профил
1 рецепционист в хотел – професионален бакалавър в сферата на туризма, английски език, компютърна грамотност
1продавач консултант - средно професионално обр. с икономически профил
 
- За обучение по време на работа
 
1 общ работник – основно обр.
1 организатор, маркетинг – средно обр.
1касиер – средно образование;
1 монтажник на мебели от дърво и други подобни материали – средно обр.
2 сервитьори – с месторабота к-с Златни пясъци– английски и руски език
1барман - с месторабота к-с Златни пясъци– английски и руски език
2 помощник-готавчи - с месторабота к-с Златни пясъци– английски и руски език
 
Други СРМ към деня
 
1 автомеханик - средно професионално образование
1 организатор експедиция - средно образование
2 продавачи консултанти - средно професионално образование
2 готвачи - средно образование
2 сервитьори - средно образование
1 чистач - основно образование
2 шофьори на тежкотоварен автомобил - 12 и повече тона - средно образование
1 огняр - средно образование - с документ за огняр
1 майстор, производство на тестени изделия - средно професионално образование
1 помощник-готвач - средно професионално образование
1 сервитьор - средно професионално образование
1 барман - средно професионално образование
1 монтьор, металорежещи машини – средно-професионално образование
1 машинен оператор, металообработващи машини – средно-професионално образование
1 продавач консултант - средно образование
1 заварчик - средно образование, машиностроене, металообработване и металургия (заварчик)
10 машинни оператори, кроене – основно образование
20 гладачи, ютия – основно образование
10 машинни оператори, шиене на облекла – основно образование
1 леяр – основно образование
1 настройчик на металообработващи машини – средно специално образование
1 фармацевт магистър – висше образование по специалността
1 специалист, застрахователна дейност – висше икономическо образование
1 инженер, конструктор - висше техническо образование, английски език
1 рентгенов лаборант - висше образование по специалността
1 технолог, млекопреработка - средно специално образование
1 старши експерт - висше образование, информационни технологии
2 шофьори на тежкотоварен автомобил - 12 и повече тона - средно образование
10 лекари - висше образование, медицина
1 техник, промишлена електроника – висше техническо образование
1 техник-механик, технолог - висше техническо образование
1 машинен инженер - висше техническо образование
1 служител, гише в пощенска станция - средно образование, за с. Голеш
 

Бюро по труда – Дулово /Общини Дулово и Алфатар/

 
3 специалисти продажби – средно/висше образование
4лекари, ЦСМП – висше образование, медицина
 

Бюро по труда – Тутракан /общините Тутракан и Главиница/

 
*Работни места за младежи до 29 години, разкрити по проект 2014BG05M90PO01-1.2014.001-C0001„Нова възможност за младежка заетост”/”МЛАДЕЖКА ЗАЕТОСТ”/ на ОП „Развитие на човешките ресурси” – в две направления:
 
- За обучение по време на работа
 
5 сервитьори – основно/средно обр.
2 бармани - основно/средно обр.
3 монтажници, изделия от метал – средно обр.
1 монтьор, свързване на кабели – средно техническо обр.
1 машинен оператор, производство на пластмасови изделия – средно обр.
1 бояджия, промишлени изделия – средно обр.
 
Други СРМ към деня
 
1 барман – няма изискване за заемане
3 сервитьори – няма изискване за заемане
1 машинен оператор, производство на пластмасови изделия – основно  образование
1 машинен оператор, спойване на пластмасови изделия – основно образование
1 помошник в кухня – няма изискване за заемане
1 камериер/камериерка – няма изискване за заемане, на 4 часа
2 машинни оператори, вулканизиране на автомобилни гуми и др. – няма изискване за заемане
3 шофьори на товарен автомобил – средно образование, кат.Cи CE
1 продавач, интернет търговия – средно образование, умения за работа с компютър, английски език
2 общи работници – няма изискване за заемане
2 работници, строителството – няма изискване за заемане
1 монтажник, промишлено производство – средно професионално образование, работа с компютър,  английски език, шофьор кат.B
3 монтажници – средно образование
3 оператори, производствена линия – средно образование, умения за работа с инструменти
2 бармани – средно образование
20 гладачи - няма изискване за заемане
10 машинни оператори, кроене - няма изискване за заемане
10 машинни оператори, шиене - няма изискване за заемане
3 лекари - висше образование, медицина
 
***За всички работни места трудовите договори са СРОЧНИ, освен ако изрично не е уточнено, че договорът е безсрочен. За учителските места се изисква педагогическа правоспособност.