Поздравление от областния управител на област Силистра за 1 ноември - Ден на народните будители

1/11/2016
Уважаеми госпожи и господа – учители, читалищни дейци, творци и хора на духа, поздравявам Ви с Деня на народните будители – 1 ноември, на който, сигурен съм, сте посветили или ще посветите в самия ден своето поредно събитие – проява с патриотично съдържание. По този начин отново ще намерите най-краткия път до сърцата и душите на българите, припомнящи миналото си, за да ни има и в бъдещето. В тържества като днешните, обединявайки умовете на будните ни сънародници, ние показваме на света величието си на нация, тачеща уникалната си родна история и култура. Честит празник!
 
СТОЯН БОНЕВ
ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ СИЛИСТРА