Поздравление за новата учебна година от Областна администрация Силистра

15/9/2016
ПОЗДРАВЛЕНИЕ ЗА НОВАТА УЧЕБНА ГОДИНА
 
Уважаеми учители, скъпи ученици от 78-те образователни структури в област Силистра, от които 47 начални, основни и средни общообразователни училища, както и професионални гимназии, пред Вас е новата учебна 2016-2017 г., изпълнена с поредни предизвикателства, включително и във връзка с новия образователен закон.
 
Българските традиции в просветното дело са на близо два века и съм сигурен, че ще ги защитите по най-убедителен начин. С надеждата, че все повече подрастващи от Крайдунавска Добруджа ще се обърнат отговорно и с лице към българското четмо и писмо, за да го има трайно в европейското и в световното пространство. На добър час на всички ученици, на които им предстоят нови и интересни занимания в класните стаи!
 
СТОЯН БОНЕВ, ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ СИЛИСТРА
15 септември 2016 г.