Поздравление за Курбан байрам

12/9/2016
Честит Курбан байрам! Здраве, мир, вяра и благоденствие за всички, които с молитви и ритуали отбелязват този свещен празник! С надеждата, че хората по света ще станат по-чувствителни към проблемите на другите около себе си, а земята ни – място за живеене еднакво добро за всички, независимо от географско положение, национален и социален произход, както и религиозно отношение към философията на живота!
 
Стоян Бонев, областен управител на област Силистра