Работна среща в Дулово на "Каолин" ЕАД в навечерието на тържеството за професионалния си празник

7/9/2016
В Сеново, община Ветово, в края на миналата седмица с домакинството на „Каолин“ ЕАД, добиващо и произвеждащо каолинови и други индустриални материали, вкл. и в област Силистра – край Дулово,  бе проведено събитие по повод професионалния празник на заетите в минерално-суровинния отрасъл.
 
В него заедно с министъра на енергетиката Теменужка Петкова участва и екипът на ръководството на Областна администрация Силистра – областният управител Стоян Бонев и неговите заместници Младен Минчев и Елена Томова.
 
В дните преди тържеството по информация от пресцентъра на община Дулово в града е била проведена работна среща с участието на д-р Юксел Ахмед – кмет на общината, инж. Сезгин Галиб – председател на ОбС Дулово, както и на други представители на местното самоуправление, с Роберт Линдеман-Берк, управляващ съдружник на „Кварцверке“, Германия, председател на Надзорния съвет на „Каолин“ ЕАД и д-р Волф Харлфингер, главен изпълнителен директор; с изпълнителните директори Радомир Чолаков и Димитър Ангелов; с проф. Райнер Кирхдьорфер, член на Надзорния съвет. 
 
Наскоро „Каолин“ ЕАД дари скъпа, но необходима апаратура на хирургичното отделение на МБАЛ Дулово ЕООД.
 
Г-н Линдеман-Берк е запознал присъстващите с дейността на германската група „Кварцверке“ – европейска семейна фирма със столетна традиция в областта на добива и обогатяването на индустриални минерали, както и с намеренията в  дуловския регион като неколкократно е акцентирал, че това ще става с изключителното съдействие и участие на общината.
 
В края на месец февруари тази година с решение на Министерския съвет на „Каолин“ АД беше предоставена 35-годишна концесия за добив на кварц-каолинова суровина от находище „Колобър“ в община Дулово. Очакваните постъпления от концесионни плащания надхвърлят 28 млн. лева. 
 
Производствената дейност се предвижда да бъде обезпечена с инвестиции в размер на 8,2 млн. лв. като за срока на концесията в общинския бюджет ще постъпят минимум 14 милиона лева. През 2013 г. „Каолин” АД се присъединява към групата „Кварцверке”, Германия, която притежава 35 предприятия в 9 страни на Централна и Източна Европа.