Държавници и кметове от Североизточна България обсъдиха в Брюксел проблеми, свързани с европейски програми

23/6/2016
 
Областният управител на област Силистра Стоян Бонев бе сред поканените от евродепутата Емил Радев участници в групата за посещение на Европейския парламент в Брюксел. Българското правителство е извършило всичко необходимо Европейската комисия да одобри реализацията на газов хъб край Варна, стана ясно по време на срещата на кметове на общини и райони от областите Варна, Шумен, Добрич и Силистра (д-р Димитър Стефанов - кмет на община Тутракан, Янка Господинова - кмет на община Алфатар, и Любен Сивев - кмет на община Кайнарджа) с Кристалина Георгиева като заместник-председател на Европейската комисия, отговарящ за бюджета и човешките ресурси.
 
По времена двудневното работно посещение през призмата на европейското финансиране и програми са обсъждани проблемите и предизвикателствата пред Североизточна България.
 
Сред другите теми: ролята на местната власт и нуждата от по-добро сътрудничество и използване на целия потенциал на малките и средни предприятия за развитие на местната икономика. Кметовете на 14 общини и представители на държавната власт в Североизточна България споделиха предизвикателствата, пред които са изправени, както и трудностите, които срещат във връзка с подготовка на своите проекти по оперативните програми.
 
Сред въпросите, по които са споделени виждания, са и плащанията по програмата за развитие на селските райони. Има забавяне на изпълнението на национални програми, каквото се наблюдава не само в България, но във всички държави-членки без изключение.
 
Изключително положителни думи са отправени по отношение на програмата за развитие на човешките ресурси, където към момента има много добри резултати и добро усвояване на средствата от общините от областите Варна, Силистра, Шумен и Добрич. Европейската комисия винаги е подкрепяла и поощрявала развитието и кохезията на малките общини, поради което работни посещения като това са особено значими за тяхното развитие.