Обявени свободни работни места в област Силистра към 11 април 2016 г.

11/4/2016
 

Бюро по труда – Силистра /общините Силистра, Ситово и Кайнарджа/

 
*Работни места за младежи до 29 години, разкрити по проект 2014BG05M90PO01-1.2014.001-C0001„Нова възможност за младежка заетост”/”МЛАДЕЖКА ЗАЕТОСТ”/ на ОП „Развитие на човешките ресурси” – в две направления:
 
- За стажуване
 
2 сервитьори – средно професионално обр. в сферата на услугите
1 декоратор, витрини – средно професионално обр. в сферата на изкуството
1 рецепционист в хотел – професионален бакалавър в сферата на туризма, английски език, компютърна грамотност
1 обслужващ на щанд, кафетерия - средно професионално обр.
2продавачи консултанти - средно професионално обр. с икономически профил
2 продавачи консултанти - средно професионално обр. с икономически или технически профил
2касиери - средно професионално обр., икономически профил
2 асистент-продавачи - средно професионално обр., икономически профил
1 дърводелец мебелист - средно професионално обр. в сферата на производствените технологии
1 крояч на дървени модели - средно професионално обр. в сферата на производствените технологии
3 машинни оператори, кроене - средно професионално обр. – конструиране, моделиране и технология на кожено-галантерийни изделия
2 машинни оператори, поставяне на капсул - средно професионално обр. – конструиране, моделиране и технология на кожено-галантерийни изделия
 
- За обучение по време на работа
 
3 продавачи, павилион
1 асистент-продавач
5 сервитьори – средно обр.
1 формовчик
2 шлосери монтьори
1 стругар
1 фрезист
1 боргвергист
2машинни оператори на металообработващи машини
 
Други СРМ към деня
 
2 птицевъди – основно образование
1 готвач - средно образование
2 продавачи консултанти - средно образование
7 работници, сглобяване на детайли - средно образование
1 инженер, конструктор - висше техническо образование, английски език
4 продавачи консултанти - средно образование
1 експерт по труд и работна заплата - висше икономическо образование
2 пазачи, невъоръжена охрана - средно образование
1 готвач - средно образование
1 главен счетоводител - висше образование, счетоводство и контрол
1 рентгенов лаборант - висше образование по специалността
1 технолог, млекопреработка - средно специално образование
3 крупиета - средно образование
1 механик, промишлено оборудване - средно образование
2 шофьори на тежкотоварен автомобил - 12 и повече тона - средно образование
10 лекари - висше образование, медицина
1 шофьор на автобус - средно образование, правоспособност
1 счетоводител – висше образование по специалността
1 шивач на облекло - средно образование
1 лаборант - средно специално образование
1 моделиер конструктор на облекла - средно професионално образование
1 главен специалист – висше образование, фармация
1 техник, промишлена електроника – висше техническо образование
1 техник-механик, технолог - висше техническо образование
1 технолог, технология на пластмасите - висше техническо образование
1 шивач – средно образование
1 машинен инженер - висше техническо образование
 

Бюро по труда – Дулово /Общини Дулово и Алфатар/

 
*Работни места за младежи до 29 години, разкрити по проект 2014BG05M90PO01-1.2014.001-C0001 „Нова възможност за младежка заетост” /„МЛАДЕЖКА ЗАЕТОСТ”/ на ОП „Развитие на човешките ресурси” – в две направления:
 
- За обучение по време на работа:
 
4 машинни оператори, шиене - средно обр.
1 гладач, ютия - основно обр.
1 работник в кухня - основно обр.;
1 барман - средно обр.
1 работник, зареждане на рафтове - основно обр.
2 продавачи консултанти - средно обр.
 
Други СРМ към деня
 
28 камериерки – средно образование, за курорта Златни пясъци
1 главен счетоводител – висше образование, счетоводство и контрол, финанси
10 готвачи – средно образование, професионална квалификация „готвач”, опит 2 години
4лекари, ЦСМП – висше образование, медицина
 

Бюро по труда – Тутракан /общините Тутракан и Главиница/

 
*Работни места за младежи до 29 години, разкрити по проект 2014BG05M90PO01-1.2014.001-C0001„Нова възможност за младежка заетост”/”МЛАДЕЖКА ЗАЕТОСТ”/ на ОП „Развитие на човешките ресурси” – в две направления:
 
- За стажуване
 
1 оператор, въвеждане на данни – средно обр., сътрудник в малък и среден бизнес
1 отчетник, счетоводство- средно обр., сътрудник в малък и среден бизнес
 
- За обучение по време на работа
 
1 барман – основно обр.
1 продавач консултант – основно обр.
1 кантарджия – средно обр., компютърна грамотност
2 общи работници – няма изисквания за заемане
1 машинен оператор, пресевна машина – средно обр.
1 отчетник в счетоводство – средно обр., компютърна грамотност
1 оператор, въвеждане на данни – основно обр., компютърна грамотност
1 машинен оператор, металообработващи машини – средно обр.
3 монтажници, изделия от метал – средно обр.
1 монтьор, свързване на кабели – средно техническо обр.
1 машинен оператор, производство на пластмасови изделия – средно обр.
1 бояджия, промишлени изделия – средно обр.
 
Други СРМ към деня
 
1 продавачконсултант – средно образование
2 старши специалисти – средно образование
1 главен счетоводител – висше икономическо образование, счетоводство/финанси, мин. професионален опит 5 години
1 монтажник, електрооборудване - средно образование
1 счетоводител – средно икономическо образование
3помощник-готвачи – няма изискване за заемане
3сервитьори – средно образование
1 барман – средно образование
1 машинен оператор, спойване на пластмасови изделия – основно образование
1 медицинска сестра – полувисше образовние, медицинска сестра/акушерка
2 диагностици, МПС – средно техническо образование, ДВГ, средно професионално образование - механизация на селското стопанство, монтьор на ССТ
1 стругар – средно професионално образование, мин. 5 години опит
1 обслужващ магазин, приемчик – средно образование
3 лекари - висше образование, медицина
 
***За всички работни места трудовите договори са СРОЧНИ, освен ако изрично не е уточнено, че договорът е безсрочен. За учителските места се изисква педагогическа правоспособност.