Поздравление до ромските общности в област Силистра

8/4/2016
До РОМСКИТЕ ОБЩНОСТИ В ОБЛАСТ СИЛИСТРА
 
Уважаеми госпожи и господа,
Поздравявам Ви с Международния ден на ромите, един празник, чрез който ООН и световната общественост изразяват всяка година своето уважение към  ромското движение. Създадено преди близо половин век за утвърждаване и развитие на ромската култура и идентичност, за чието начало се смята Индия – най-многолюдната в момента страна в целия свят. Пожелавам Ви едновременно със съхраняването на идентичността си да успявате със своята успешна социализация. Без нея не е възможно личността да покаже своите способности, за да бъдат те забелязани от хората. Желая на всички хубав празник, към който изразявам своята съпричастност като човек и като представител на държавната администрация за област Силистра!
 
СТОЯН БОНЕВ,
ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ СИЛИСТРА
8 април 2016 г.