Предстои комуникационна кампания за популяризиране на най-добрите ЕДЕН-дестинации в България

4/4/2016
В София с участието на областния управител на Силистра Стоян Бонев бе проведена първата национална среща с представители от най-добрите ЕДЕН дестинации в България. Събитието беше организирано от Министерството на туризма в рамките на проект „Комуникационна кампания за популяризиране на дестинациите ЕДЕН от България – второ издание”, финансиран по програма COSME 2014-2020 г. Участие от страна на  ЕДЕН дестинации взеха представители и на десетина български общини.
 
През 2010 г. област Силистра бе сред новите 25 попълнения в европейската EDEN мрежа, след като Областна администрация Силистра стана годишният победител в Националния конкурс „Отлична туристическа дестинация” по проект „ЕДЕН 4” с проект на тема „Водата – дух, здраве, вяра, история, красота, традиция и бит“, свързан с голямата тема „Водата – извор на живот и благоденствие“. На 27 септември с.г. на гала церемония в Брюксел силистренският проект бе сред получилите награда от ЕК за отлична туристическа дестинация.
 
Чрез него бяха представени обекти и ритуали във всички общини на област Силистра, вкл. Тутракан, Дулово, Главиница, Алфатар, Ситово и Кайнарджа.  Наградената на европейско равнище дестинация бе с право на безплатна реклама в рамките на държавите от ЕС.
 
Да припомним, че ЕДЕН е абревиатура на английски език, означаваща „Най-добри европейски дестинации“. От презентацията, изработена от Министерство на туризма става ясно, че комуникационната кампания е инициатива, която ще популяризира моделите на устойчиво развитие на туризма на територията на целия Европейски съюз, вкл. и в България.
 
Тя се състои от два типа конкурси: национални конкурси, по зададена от ЕК тема, в рамките на която се избира „най-добра туристическа дестинация“ на национално ниво за всяка участваща държава; популяризиране на вече излъчени най-добри ЕДЕН дестинации (победители и подгласници), сред които и област Силистра, благодарение на проекта на Областна администрация от преди 6-7 години.
 
Между резултатите ще е и създаване на платформа за обмяна на добри практики и насърчаване на работата в мрежа между отличените нововъзникващи/непопулярни европейски дестинации (http://edenbulgaria.eu). Създаване на устойчиво развитие на туризма на база самобитни особености на дестинацията от гледна точка на култура, бит и т.н.).  Благодарение на това ще се постигне информираност и реклама на европейско ниво на новите възможности за почивка и туризъм.
 
Изпълнението на проекта на Министерство на туризма е до 1 август 2017 г. Общата цел е в две направления: представяне на българските най-добри ЕДЕН дестинации на националния и на избрани чуждестранни туристически пазари, както и повишаване на информираността и разбирането за ЕДЕН-инициативата и за принципите на устойчиво развитие. В силистренския „случай“ ще има и надграждане на предишни проекти, свързани с България по ЕДЕН-линията.
 
Целевите групи са местни и регионални администрации (между тях е и Областна администрация Силистра), неправителствени организации (НПО) и други заинтересовани страни, които са вземали участие в досегашните български ЕДЕН-проекти; професионалисти и заинтересовани от туризма лица, целящи максимално разкриване на потенциала на отличните туристически дестинации и развитието на туристическите услуги в съответствие с принципите за устойчиво развитие; ключови фигури в туризма на местно, регионално, национално и международно ниво (специалисти, медии, блогъри и туроператори).
 
Сред основните дейности:  идентифициране на ключови „маркетингови туристически фигури” (travel enablers) и осъществяване на контакт с тях; организиране и/или участие в събития - провеждане на две работни срещи на мрежата от български ЕДЕН дестинации, организиране на опознавателни пътувания за ключови маркетингови фигури, избрани посредством проекта и участие на чуждестранни и национални туристически изложения и борси.
 
Очаквани резултати: успешно популяризиране на ЕДЕН дестинациите от България; принос за по-доброто представяне на България като дестинация за алтернативен туризъм; разширяване на информацията за възможностите на страната ни да предлага нови туристически продукти предимно в еко-, културния и СПА-туризма; преодоляване на териториалната и сезонна концентрация на туристически посещения у нас; диверсифициране на националния туристически продукт.
 
Какво е нашето силистренско участие в т.нар. промоция чрез използване на традиционни комуникационни и промоционални средства?
 
Става дума за едноимиджово видео в рамките на 3 мин., представящо всички 12 ЕДЕН дестинации (подгласниците и победителите от предишни години – Силистра, Белоградчик, Белица) със съдържание, включващо актуални събития и туристически обекти от дестинациите. То ще бъде разпространено чрез DVD в тираж 2 000 бр., за да бъде предоставено на международните туристически изложения, включени в обхвата на проекта; за „онлайн“  публикуване в наличните комуникационни канали на МТ, но ще бъде предоставено и на териториалните информационни центрове в ЕДЕН дестинациите.
 
В какво ще се изразява участието на ЕДЕН дестинациите, в изпълнението на тази активност?
 
Предоставяне на информация за интересни туристически обекти от дестинацията, които да попаднат във видео материалите;  предоставяне на информация за актуални събития и фестивали (ежегодни и/или предстоящи 2016 г./2017 г. на територията на дестинацията); оказване на съдействие за достъп до обекти и информация при посещение на снимачен екип на територията на дестинацията;  предоставяне за ползване, при нужда, на готови кадри от видео материали, които са изработени от дестинациите – условия за ползване, авторски права и др.
 
Предвидена е изработка и отпечатване на брошура/дипляна „Събития и фестивали в българските ЕДЕН дестинации“ в тираж от 5 700 бр., от които 350 броя ще останат на разположение в област Силистра. Отделно - изработка и отпечатване на брошури/дипляни, представящи тематични маршрути между ЕДЕН дестинациите, в тираж от 6 900 бр., от които общо 450 ще останат в област Силистра. Други: дизайн и изработка на пощенски картички и магнити, с характеристики (общо 5 800 бр., от които 400 предназначени за Силистра).
 
В какво ще се изразява участието на ЕДЕН дестинациите, в изпълнението на тази активност, включена в тази дейност?
 
Съдействие за популяризирането във Facebook на онлайн играта за детски рисунки на тема „Моята ЕДЕН дестинация“, снимките от която ще бъдат използвани за изработването на пощенските картички и магнити. И още: събиране на налични рекламни материали на местно ниво, разработени от самите ЕДЕН дестинации, с цел включването им в общата рекламна кампания на национално ниво.
 
Варианти на маршрути, във връзка с провеждането на опознавателни турове за ключови маркетингови туристически фигури. 
 
Първи вариант: 3 тематични маршрута, базирани на създадените тематични маршрути на ЕДЕН дестинациите: •Воден маршрут: Силистра, Луковит, Белоградчик, Кюстендил, Сандански. •Защитени местности: Сапарева баня и Национален парк Рила, Белица, Национален парк Странджа, Каварна, Враца. •Тракийски дух: Белоградчик, Силистра, Казанлък и Кърджали.
 
Втори вариант: 4 тематични маршрута, базирани на териториален принцип на дестинациите: •Северозападна България: Белоградчик, Враца, Луковит . •Югозападна България: Белица, Сапарева баня и Национален парк Рила, Кюстендил, Сандански. •Централна България: Казанлък, Кърджали. •Източна България: Силистра, Каварна, Национален парк Странджа.
 
Участие в международни туристически изложения и борси: Международни пазари: Румъния – туристическа борса TTR, гр. Букурещ на м. 11.2016 и м. 03.2017 г. Германия - туристическа борса ITB, гр. Берлин – м. 03.2017 г. Национални туристически изложения и борси: Борса Ваканция и СПА Експо, гр. София – м. 02.2017 г.; Борса Културен туризъм, гр. Велико Търново – м. 04.2017 г.; Изложение Зелени дни, гр. София – м. 05.2017 г.; Борса Уикенд туризъм, гр. Русе – м. 05.2017 г.
 
Разпространение на информация по проекта: месечен прес-рилийз за проекта; регулярно разпространение на резултатите от проекта по он-лайн комуникационните канали на Министерството на туризма: tourism.government.bg, edenbulgaria.eu, www.bulgariatravel.org, http://potarsi.bulgariatravel.org/, www.myastoto.bg, Youtube, Facebook, Twitter, Flickr. Ангажимент на Областна администрация Силистра е публикуването на всяка нова информация за проекта на собствените си електронни канали (сайтове на организацията) или чрез местните и регионалните канали за комуникация (печатни и електронни медийни издания).
 
Участие в международни туристически изложения и борси: Международни пазари: Румъния – туристическа борса TTR, гр. Букурещ на м. 11.2016 и м. 03.2017 г. Германия - туристическа борса ITB, гр. Берлин – м. 03.2017 г. Национални туристически изложения и борси: Борса Ваканция и СПА Експо, гр. София – м. 02.2017 г.; Борса Културен туризъм, гр. Велико Търново – м. 04.2017 г.; Изложение Зелени дни, гр. София – м. 05.2017 г.; Борса Уикенд туризъм, гр. Русе – м. 05.2017 г.