Силистренската областна организация на БЧК е добре функциониращо дружество, желан партньор на държавата, общините и НПО-сектора

26/2/2016
В Силистра годишното си отчетно събрание проведе Областният съвет на Българския червен кръст с участието на заместник областния управител Младен Минчев, зам. кмета на община Силистра Денка Михайлова, на зам. председателя на БЧК проф. Здравко Маринов и на председателя на БМЧК Мария Христова.
 
В отсъствието от форума на председателя на Областния съвет д-р Юлиян Найденов – кмет на община Силистра, отчетния доклад прочете неговият заместник Пепа Добрева, която представи цифри и факти от разнообразната дейност на организацията – една от най-добрите в страната.
 
В доклада бе споделено задоволство от взаимодействието с държавните и общинските власти, с различни институции (учебни, здравни и социални заведения, неправителствени и стопански организации, както и медиите) – партньори в организационната, социалната и мениджърската дейност на областната структура на БЧК, осъществявана от екипа на секретариата с директор Маргарита Касабова.
 
Според предварителния дневен ред ОблС на БЧК - Силистра приема план за дейността си през 2016 г. заедно с бюджет за неговото осъществяване. Към момента членовете на организацията на областно ниво са 5 579 в 159 дружества във всичките общини на областта.