В Добрич бе представена втората покана за програмата „Interreg V-A Румъния – България“

8/2/2016
В края на миналата седмица (5 февруари 2016 г.) информационно събитие в зала „Европа“ на Областна администрация Добрич проведе Регионалният офис за Трансгранично сътрудничество в Кълъраш в зоната Румъния – България. Той е и в качеството си на Съвместен секретариат на Програмата „Interreg V-A Румъния – България“.
 
Заедно с представители на областните администрации на няколко съседни области във форума участва областният управител на област Силистра г-н Стоян Бонев, заедно с представители на своя екип. Представени са възможностите, които предлага Програмата по втората покана за набиране на проекти, за предложения по които има 30,4 млн. евро по Приоритетна ос 4 „Квалифициран и приобщаващ регион“ и по приоритента ос „Ефективен регион". 
 
Програмата подпомага гранична зоната Румъния – България чрез финансиране на съвместни проекти с трансгранично въздействие в 7 окръга в Република Румъния и в 8 области в Република България. Участниците в информационната среща се запознаха с презентация на Програмата „Interreg V-A Румъния – България“, както и с презентация на първо ниво на контрол и процедури за съфинансиране за българските партньори.